• Novinky

     • Prišla, videla... a bola nadšená
      • Prišla, videla... a bola nadšená

       „Máte veľmi dobrých žiakov. Nebola to moja prvá skúsenosť so slovenskými študentmi, ale u vás to bolo úplne odlišné od toho, čo zažívam v iných školách. Príjemne odlišné! Žiaci živo reagovali na moje otázky, nebáli sa hovoriť, zapájali sa do aktivít. Odchádzam nadšená,“ približne takto zhodnotila svoj týždňový pobyt v našom „starom gympli“ Arpine Babayane – Arménka, ktorá už desať mesiacov pôsobí na Slovensku ako dobrovoľníčka a k nám prišla odučiť dvadsať hodín angličtiny.

      • First volunteer at Stary-gympel

       Volunteering can have a very powerful and positive impact on students and that was one of the reasons our volunteer Arpine Babayne from Armenia had been offered the opportunity to come to Stary- gympel.

       During a one-week programme she worked closely with students and our wonderful staff, presenting cultural diversity, and educating students helping them develop essential 21st-century skills.

      • Pridaj sa k nám v programe Erasmus+

       Chceš cestovať? Máš chuť poznávať nových ľudí? Túžiš zažiť dobrodružstvo? Ťažko uveriť, že by sa medzi študentmi nášho starého gympla našiel čo i len jeden, kto by na niektorú z týchto otázok odpovedal slovkom NIE. No a naša škola ti to všetko vie ponúknuť. Sme totiž už niekoľko rokov súčasťou celoeurópskeho projektu Erasmus+, ktorý umožňuje žiakom aj učiteľom návštevy škôl a iných výchovno-vzdelávacích zariadení prakticky na celom starom kontinente.

     • KOŽaZ v netradičnom prostredí s tradične zaujímavým programom
      • KOŽaZ v netradičnom prostredí s tradične zaujímavým programom

       Zdravie. Asi každý z nás tento pojem pozná, ale mnohých mladých nezaujíma to, ako si ho chrániť. Aj preto majú v našej škole žiaci tretieho ročníka možnosť absolvovať obľúbený KOŽaZ – Kurz ochrany života a zdravia.

       V stredu ráno po nás pred starý gympel prišli autobusy. Počas cesty sme si vzrušene vymieňali očakávania, až kým nás nevysadili v Lopušnej doline, známom lyžiarskom a rekreačnom stredisku neďaleko mesta Svit.

      • Krajský triumf Sofie Kleinovej a družstva starogympláckych cezpoľáčok

       Mimoriadny úspech zaznamenali na majstrovstvách Prešovského kraja v cezpoľnom behu v Starej Ľubovni naše dievčatá. V kategórii stredoškoláčok medzi jednotlivcami s presvedčivým náskokom triumfovala Sofia Kleinová (I. G). Najlepším trojčlenným družstvom zase bolo starogymplácke zoskupenie Kristína Špitková (IV. GS), Paulína Chudíková (II. GS) a Viktória Jordánová (kvinta). Víťazstvá im priniesli nielen zlaté medaily, ale aj postup na majstrovstvá Slovenska! Blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov medzi slovenskou cezpoľáckou elitou.

     • Študentská kvapka krvi u nás „vyrobila“ tri desiatky hrdinov
      • Študentská kvapka krvi u nás „vyrobila“ tri desiatky hrdinov

       Viete si predstaviť, koľko krvi je potrebných na Slovensku na záchranu životov? Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, s ochorením krvných buniek... Áno, tí všetci potrebujú krv. Nie, nebudeme dlho napínať. V našej malej krajine sa ročne „minie“ pri
     • Navštívili nás deti z CDR, pochvala patrí šporťákom
      • Navštívili nás deti z CDR, pochvala patrí šporťákom

       Nedávno sme v našom časopise VeTa eS Gé (Verejné tajomstvá starého gympla) písali o chvályhodnej aktivite našich „šporťákov“. Tí si dokázali nájsť čas vo svojom štúdiom i tréningami nabitom programe a zašli do popradského Centra pre deti a rodiny (CDR), aby tam porozprávali deťom o svojej ceste k športu, o tréningovej drine, ale aj o úspechoch, ktoré dosahujú. Zároveň ich pozvali k nám do školy, aby im ukázali, k čomu sa aj oni môžu dopracovať, ak budú dostatočne cieľavedomí a aktívni. A deti pozvanie radi prijali.

      • VŠETKÝM, KTORÍ MAJÚ „ÚVAHOVÉ ČREVO“

       Máš sám v sebe vyriešené otázky:
       Čo je to vlastne demokracia?
       Je sloboda samozrejmosťou?
       Koľko práva a koľko povinností prinášajú človeku demokracia a sloboda?
       Ako navzájom súvisia demokracia a morálka?
       Čo viem o 17. novembri 1989, čo tento dátum priniesol spoločnosti, čo priniesol mne?
       Si schopný napísať o tom esej (úvahu)?

      • Výzva na voľby členov rady školy

       Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1, Poprad, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje v ý z v u na voľby členov Rady školy pri Strednej športovej škole, Kukučínova 4239/1 v Poprade.

 • 65. výročie založenia školy / 1953 - 2018

 • Už štvrtý rok po sebe sme najžiadanejšou školou v Prešovskom kraji

  VYSOKÁ KVALITA VÝUČBY - ROZVOJ OSOBNOSTI - REPREZENTÁCIA KRAJINY
   • Osemročné gymnázium
   • Rozvoj a naplnenie talentu
    nadaných detí
   • Štvorročné gymnázium
   • Profilácia a individualizácia prostredníctvom
    širokého spektra voliteľných predmetov
   • Štvorročné gymnázium - šport
   • Maximálny rast športovej výkonnosti
    v súčinnosti s kvalitnou výučbou
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Aquacity Poprad
  • Nezisková organizácia EDULAB
  • Prešovká univerzita v Prešove
   • Kontakty

    • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
    • skola@stary-gympel.sk
    • taylorova@stary-gympel.sk
    • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
    • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
    • IČO: 00161098
    • DIČ: 2020656935
  • Fotogaléria

   • Volunteer Arpine Babayne
   • ERASMUSDAYS 2019
   • Kvapka krvi 2019
   • Mobilita 3 - KA1 2018 Španielsko
   • Moja cesta k cieľu
   • Deň jazykov 2019
   • Cezpoľný beh 2019
   • SUDOKÁČI
   • Pamätná tabuľa k 75. výročiu SNP
   • Účelové cvičenie - 2. ročník a SX
   • Účelové cvičenie 1. ročník a KN
   • DofE 2019