• Projekt ESF

    • Názov projektu

     MODERNÉ A EFEKTÍVNE GPUK

     Kód ITMS

     312011U126

     Miesto realizácie

     Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

     Operačný program

     Ľudské zdroje

     Spolufinancovaný z

     Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky,
     zriaďovateľ školy (5%)

     Prioritná os

     1. Vzdelávanie

     Konkrétny cieľ

     1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Beseda s Jakubom Drábikom
  • Deň nenakupovania
  • Sloboda nie je zadarmo
  • Hand Up Crew
  • Zbierka šatstva 2019
  • Škola v prírode
  • Najlepší z najlepších
  • Beseda
  • Volunteer Arpine Babayne
  • ERASMUSDAYS 2019
  • Kvapka krvi 2019
  • Mobilita 3 - KA1 2018 Španielsko