• HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA - aktualizované 26. februára 2021

   Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách dňa 26. januára 2021 vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutie vo veci prijímacieho konania na stredné školy (Rozhodnutie - stiahnuť), ktorým určil termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

   26. 2. 2021    
   riaditeľ gymnázia zverejnil kritériá prijatia na štúdium 
   do 8. 4. 2021     
   zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ 
   do 16. 4. 2021     
   riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium
   3. 5. 2021         
   1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročného gymnázia), podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
   10. 5. 2021         
   2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročného gymnázia), podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

   Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle je do 20. mája 2021.

   Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka je do 20. mája 2021.

   Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021.


    KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje