• Základné informácie - Maturita 2020

    • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
     o maturitných skúškach pre maturantov v školskom roku 2019/2020 - Maturita 2020

     Základné informácie - NÚCEM - stiahnuť.

     Žiak má povinnosť prihlásiť sa písomne na MS do 30. septembra 2019 (predbiehať tomu bude elektronická prihláška v systéme Edupage, ktorú žiak vyplní v termíne 25.-26. 9. 2019).


     CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA MATURITNÉ SKÚŠKY

     Žiaci budú maturovať podľa cieľových požiadaviek platných od školského roka 2018/2019 zverejnených na stránkach Štátneho pedagogického ústavu: Cieľové požiadavky platné od šk. roka 2018/2019

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Beseda s Jakubom Drábikom
  • Deň nenakupovania
  • Sloboda nie je zadarmo
  • Hand Up Crew
  • Zbierka šatstva 2019
  • Škola v prírode
  • Najlepší z najlepších
  • Beseda
  • Volunteer Arpine Babayne
  • ERASMUSDAYS 2019
  • Kvapka krvi 2019
  • Mobilita 3 - KA1 2018 Španielsko