• PRO STARGYM POPRAD

    • Občianske združenie PRO STARGYM POPRAD pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad vzniklo 4. júla 2011 a združuje ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy študentov školy a s blízkym vzťahom ku škole a jej tradíciám.

     Základným cieľom OZ je uplatňovaním neziskových aktivít súkromných fyzických a právnických osôb podporovať vzdelávanie a výchovu študentov, získavanie skúseností pedagógov Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad ako aj nadväzovať a udržiavať kontakty s príbuznými inštitúciami doma i v zahraničí.

     Medzi špecifické ciele OZ patrí získavanie sponzorských príspevkov, grantov a darov za účelom všestrannej podpory vzdelávacích a výchovných aktivít školy, financovania materiálno-technického zabezpečenia výučby, vedeckých podujatí pre študentov a pedagógov, mimoškolských vzdelávacích a športových aktivít študentov a pedagógov školy, možností medzinárodnej spolupráce a výmenných návštev študentov a pedagógov, propagácie školy a pod.

     Občianske združenie PRO STARGYM POPRAD pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad nemalou mierou prispieva ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu, finančne prispieva na nákup učebných pomôcok a odmien pre študentov, organizačné zabezpečenie súťaží a reprezentačných aktivít študentov a to aj na medzinárodnej úrovni. 

     Ak nám chcete pomôcť formou grantov a darov, prípadne venovaním 2 % dane, s radosťou privítame pomoc, ktorú prostredníctvom združenia venujete škole, pri ktorej pracuje.

     Kontaktné údaje:
     Názov: PRO  STARGYM  POPRAD
     Právna forma: Občianske združenie
     Sídlo: Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
     IČO: 42232732
     Číslo účtu: 0494615530/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.

     Prihláška člena občianskeho združenia
     Stanovy občianskeho združenia

     INFORMÁCIE PRE ČLENOV

     Pozvánka
     Pozývame členov OZ PRO STARGYM POPRAD na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 29. októbra 2018 o 16.00 hod. v budove Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad.

     Oznam pre členov OZ 
     Vzhľadom na blížiaci sa koniec kalendárneho roka 2018 upozorňujeme všetkých členov združenia, ktorí ešte neuhradili ročný členský príspevok za rok 2018, aby tak urobili najneskôr do 31. decembra 2018. Ďakujeme.
      

     DARUJTE 2% Z DANE pre Občianske združenie PRO STARGYM POPRAD

     Vážení rodičia a priatelia školy!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie PRO STARGYM POPRAD, ktoré združuje ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy študentov Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad a s blízkym vzťahom k tejto škole a jej tradíciám. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy
     • podporu kultúrnych a športových aktivít našich žiakov


     Použite prosím tieto údaje o PRIJÍMATEĽOVI:

       Obchodné meno alebo názov:

       PRO STARGYM POPRAD

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:     

       Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad     

       Právna forma:

       Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID):

       42232732

      
     Ak ste ZAMESTNANEC, použite prosím tieto tlačivá:

     1. Potvrdenie o zaplatení dane (požiadajte zamestnávateľa o jeho vystavenie do 15.2.2019)
     2. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
       

     Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) si stiahnite zo stránky a vyplnené doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne ich doručte na adresu Občianskeho združenia, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad do 29. apríla 2019.

      Ak ste FYZICKÁ alebo PRÁVNICKÁ OSOBA, použite prosím toto tlačivo:

     1. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane


     Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Ďakujeme.

     S pozdravom

     PaedDr. Beáta Taylorová, PhD.
     predseda OZ PRO STARGYM POPRAD

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love
  • I.C v Bratislave
  • Šaliansky Maťko
  • DOD 2019
  • ZUČ 2019