• Akreditácia Erasmus+ Školské vzdelávanie

   • Naše priority v programe:

    - rozvíjať medzinárodnú spoluprácu formou vzdelávania žiakov i zamestnancov školy,
    - podporovať profesijný rast zamestnancov a inovovať kvalitu výučby a vzdelávania v našej škole. 


    Základné informácie o programe Erasmus+ - Školské vzdelávanie

    Základné informácie o mobilitách

    Čo nás čaká v šk. roku 2022/23?

    V školskom roku 2022/23 začíname spoluprácu s novou partnerskou školou v Tenerife, Španielsko projektom o národných parkoch (pozri Erasmus+ 2022).
    1. mobilita žiakov - október 2022 - Tenerife, Španielsko
    2. mobilita žiakov - apríl 2023 - Poprad

    Pokračujeme v medzinárodnej spolupráci s partnermi v Dánsku, Švédsku a Českej republike v projekte o cieľoch udržateľného rozvoja.
    1. mobilita - október 2022 - Stockholm, Švédsko
    2. mobilita - december 2022 - Wolfsburgh, Nemecko
    3. mobilita - apríl 2023 - Praha, Česká republika

     
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje