• Študentská rada a parlament

    • ŠTUDENTSKÁ RADA

     Predseda ŽŠR:  Katarína Závacká, SX

     Predsedovia komisií:
     Kultúrna komisia: Kristína Brezinová SX
     Športová komisia: Adam Didecký III.C
     Environmentálna komisia: Martina Mareková III.C
     Mediálna komisia: Richard Dic III.B
     AmbasádoriKatarína Vosovičová III.B

     ŠKOLSKÝ PARLAMENT (tvoria predsedovia tried)
     PR     Matej Goc
     SK     Juraj Valluš
     TE     Lucia Mrštinová
     KR    Ria Luhová
     KN     Andrej Kazimír
     SX     Samuel Kakalejčík
     SP      Linda Gallová
     OK    Emma Barillová

     I.B     Šimon Porada                                                                  
     I.C     Sabina Ivanová

     II.B      Radovan Krišanda
     II.C      Kristína Martičeková
     II.GS    Daniel Imrich

     III.B     Katarína Vosovičová
     III.C     Lívia Krempaská
     III.GS   Viktória Pěčová

     IV.B      Tatiana Dziaková
     IV.C      Dávid Kromka
     IV.GS   Samuel Výrostek

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love