• Študentská rada a parlament

    • ŠTUDENTSKÁ RADA

     Predseda ŽŠR:  Zuzana Guzyová, III.C

     Predsedovia komisií:
     Kultúrna komisia: 
     Športová komisia: 
     Environmentálna komisia: 
     Mediálna komisia: 
     Ambasádori

     ŠKOLSKÝ PARLAMENT (tvoria predsedovia tried)
     PR     
     SK     
     TE     
     KR    
     KN     
     SX     
     SP      
     OK    

     I.B                                                                      
     I.C     

     II.B      
     II.C      

     III.B     
     III.C     

     IV.B      
     IV.C      
     IV.GS   

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • plsik@stary-gympel.sk
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 05839 Poprad Slovakia
   • 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje