• Študentská rada a parlament

    • ŠTUDENTSKÁ RADA

     Predseda ŽŠR:  Katarína Závacká, SX

     Predsedovia komisií:
     Kultúrna komisia: 
     Športová komisia: 
     Environmentálna komisia: 
     Mediálna komisia: 
     Ambasádori: 

     ŠKOLSKÝ PARLAMENT (tvoria predsedovia tried)
     PR     
     SK     
     TE     
     KR   
     KN     
     SX     
     SP   
     OK


     I.B                                                                       
     I.C     


     II.B      
     II.C      
     II.GS    

     III.B     
     III.C     
     III.GS    

     IV.B      
     IV.C     

     IV.GS     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Beseda s Jakubom Drábikom
  • Deň nenakupovania
  • Sloboda nie je zadarmo
  • Hand Up Crew
  • Zbierka šatstva 2019
  • Škola v prírode
  • Najlepší z najlepších
  • Beseda
  • Volunteer Arpine Babayne
  • ERASMUSDAYS 2019
  • Kvapka krvi 2019
  • Mobilita 3 - KA1 2018 Španielsko