• Porto – mesto krásnych mostov a dobrého vína
    • Porto – mesto krásnych mostov a dobrého vína

    • 27.06.2022 07:58
    • Erasmus+. Program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. A nielen mládeže, ale aj učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov školy. Už niekoľko rokov je do programu zapojená aj naša škola. Pred pár dňami absolvovala zaujímavú cestu do Portugalska aj učiteľka biológie a chémie Lucia Jarošová. Tu sú jej zážitky.
    •     Týždenný kurz v portugalskom meste Porto s veľavravným názvom In English, please! bol určený najmä na rozvoj angličtiny pre začiatočníkov, ale aj pre učiteľov angličtiny. Cieľom bolo aj naučiť sa aplikovať rôzne interaktívne vyučovacie techniky na vyučovacích hodinách.

          V druhom najväčšom meste Portugalska sme sa zišli učitelia z Estónska, Talianska, Poľska, Francúzska a Španielska. Už uvítacia večera v Grande hotel de Porto, ktorý sa nachádza na rušnej obchodnej ulici Santa Caterina v centre mesta, bola mimoriadne príjemným zážitkom. Čakala nás séria dní, počas ktorých sme si predovšetkým obnovovali a zlepšovali svoje jazykové znalosti a zručnosti. Cieľom bolo aj zvýšiť si sebadôveru pri vystupovaní na verejnosti, efektívne vedenie diskusie v triede. Zároveň sme dostali jedinečnú príležitosť spoznať kultúru a historické dedičstvo Porta. No a keďže sme sa tam zišli učitelia, vymieňali sme si skúsenosti z vyučovania, z využívania rôznych metód sprostredkovania vedomostí žiakom.

          Na sedeniach pod vedením lektorky Manuely sme si upevňovali gramatiku, slovnú zásobu, výslovnosť a hlavne samostatný prejav v angličtine. Boli medzi nami učitelia, ktorí vyučovali anglický jazyk, ale zároveň aj takí, ktorí s anglickým jazykom nemali veľa skúseností. Naša lektorka bola veľmi príjemná, profesionálna a podporovala nás v samostatnom prejave.

          Základom našich aktivít bola vzájomná komunikácia na rôzne témy. Každý si tam mohol nájsť vlastnú parketu a naozaj sme sa do debát zapájali všetci.

          V rámci programu sme mali spoločnú prehliadku historického centra Porta, samozrejme v angličtine. Centrum je od roku 1996 zapísané do zoznamu svetových pamiatok UNESCO. Jeden deň sme absolvovali prehliadku mesta autobusom „hop on“. Vďaka tomu sme videli nielen históriu mesta, ale aj jeho nové obytné časti a prístav pri Atlantickom oceáne. Museli sme pozorne počúvať výklad na jednotlivých zastávkach, pretože na ďalší deň sme z toho písali test.

          O Porte sa hovorí ako o meste mostov. Presvedčili sme sa o pravdivosti tvrdenia na plavbe loďou po rieke Douro. Druhý prívlastok tohto jeden a polmiliónového mesta súvisí s vínom. Veď kto ešte nepočul o slávnom portskom? Posledný deň nášho pobytu sme preto zavŕšili návštevou a ochutnávkou vína vo vínnej pivnici PORTO CALEM.

          V rámci slávnostného ukončenia kurzu každý z nás predstavil svoju školu, región, školský systém krajiny. Nasledovalo vyhodnotenie kurzu a záverečný ceremoniál.

          Absolvovanie tohto pobytu v rámci Erasmus+ bolo pre mňa v každom smere prínosné a inšpirujúce. Počnúc možnosťou aktívnej komunikácie v cudzom jazyku cez nadviazanie kontaktov s novými  ľuďmi až po spoznanie školských systémov v ďalších európskych krajinách. Odporúčam všetkým!

     Lucia Jarošová – učiteľka biológie a chémie

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • plsik@stary-gympel.sk
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 058 39 Poprad Slovakia
   • 00161098
   • 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje