• Voľné miesta na našej škole

    • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

    • učiteľ chémie

     • Úväzok:
      zastupovanie počas materskej dovolenky
      Dátum nástupu:
      1. 2. 2018
     • Požiadavky:

      Kvalifikačné predpoklady:
      podľa zákona č. 317/2009 v znení zákona č. 390/2011 Z.z., § 7, odstavec 1 písmeno a, a § 7, odstavec 2, s aprobáciou umožňujúcou vyučovanie uvedeného predmetu.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesionálny životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

      Termín podávania žiadostí:
      žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy písomne alebo emailom do 30. 11. 2017.

      Poznámka:
      Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2015 – 2017, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.
      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
    • učiteľ dejepisu

     • Úväzok:
      zastupovanie počas rodičovskej dovolenky
      Dátum nástupu:
      1. 2. 2018
     • Požiadavky:

      Kvalifikačné predpoklady:
      podľa zákona č. 317/2009 v znení zákona č. 390/2011 Z.z., § 7, odstavec 1 písmeno a, a § 7, odstavec 2, s aprobáciou umožňujúcou vyučovanie uvedeného predmetu.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesionálny životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

      Termín podávania žiadostí:
      žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy písomne alebo emailom do 30. 11. 2017.

      Poznámka:
      Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2015 – 2017, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.
      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
   • Kontakty

    • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
    • skola@stary-gympel.sk
    • taylorova@stary-gympel.sk
    • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
    • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
    • IČO: 00161098
    • DIČ: 2020656935
  • Fotogaléria

   • Vianočná Viedeň
   • ZUČ 2018
   • Vianočný stromček
   • René Anasoft litera
   • Deň nenakupovania
   • Erasmus+ - mobilita 1 - Litva
   • NÁBOJ JUNIOR 2018
   • Tamara Potocká - plávanie
   • Beseda so spisovateľom - Maroš Hečko
   • DOD 2018
   • Škola v prírode 2018
   • Deň ovocia 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 11960801