• Krúžky

     • Ponuku krúžkov nájdete na stránke školy - Krúžky. Prihláste sa do elektronickej žiackej knižky a najneskôr do 20. 9. 2018 (štvrtok) uskutočnite elektronickú voľbu krúžkov  v ponuke Komunikácia / Prihlasovanie. Po zvolení krúžku ho nezabudnite potvrdiť na konci formulára. Následne potom odovzdajte triednemu učiteľovi vzdelávací poukaz. Krúžková činnosť sa začína v októbri.  

     • POZVÁNKA - Plenárna a triedne schôdze rodičovského združenia

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční v pondelok 17. septembra 2018 o 16.00 h v školskej jedálni pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad. Po jej skončení budú nasledovať v jednotlivých triedach v budove školy triedne schôdze. Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

     • Starogymplácky sudokáč

     • Pre všetkých hravých a logicky mysliacich pripravujeme STAROGYMPLÁCKU LIGU SUDOKU. Prvé kolo celoročnej súťaže o zaujímavé ceny sa uskutoční už o pár dní.

     • Vojvoda z Edinburghu ťa chce odmeniť

     • Samozrejme, nie len tak - zadarmo. Si zvedavý, čo musíš urobiť, aby si dostal šancu užiť si svoje minúty slávy?

     • Oslobodenie od telesnej a športovej výchovy

     • Oznamujeme žiakom, ktorí chcú požiadať o oslobodenie od telesnej a športovej výchovy, že do 20. septembra 2018 je potrebné odovzdať vyučujúcemu TSV nasledujúce dokumenty:

      • lekárom potvrdené Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
      • rodičmi podpísanú Žiadosť zákonného zástupcu

      Vzory oboch formulárov nájdete na stránke v sekcii Dokumenty pre rodičov a žiakov. Žiaci čiastočne aj úplne oslobodení sa zúčastňujú na všetkých hodinách telesnej výchovy, pomáhajú vyučujúcemu pri organizácii vyučovania a plnia všetky úlohy, ktorými ich vyučujúci poverí (príprava náradia, zápisy v evidencii výkonov a pod.).

     •  Rozvrh hodín od 11. 9. 2018

     • Od zajtra 11. 9. 2018 platí aktualizovaný rozvrh hodín, pozrite si prípadné zmeny hlavne v miestnostiach. 

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Vianočná Viedeň
  • ZUČ 2018
  • Vianočný stromček
  • René Anasoft litera
  • Deň nenakupovania
  • Erasmus+ - mobilita 1 - Litva
  • NÁBOJ JUNIOR 2018
  • Tamara Potocká - plávanie
  • Beseda so spisovateľom - Maroš Hečko
  • DOD 2018
  • Škola v prírode 2018
  • Deň ovocia 2018
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 11595251