• Riaditeľ školy informuje - 12. 10. 2020

    • 12. 10. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 10. 2020 bolo mimoriadne prerušené vyučovanie na stredných školách s výnimkou prvého až štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

     Aby sme minimalizovali dopad tohto problematického rozhodnutia na kvalitu vzdelania našich študentov, prechádzame od 13. 10. 2020 na vzdelávanie:

     1. Dištančné – pre všetky triedy štvorročného štúdia a kvintu, sextu, septimu a oktávu osemročného štúdia.
     2. Prezenčné – pre prímu, sekundu, terciu a kvartu osemročného štúdia.

     Organizácia vyučovania.

     1. Prima až kvarta
      1. Žiaci týchto tried budú chodiť do školy ako doteraz, riadiť sa budú schváleným rozvrhom, učitelia ich budú vyučovať v rozvrhom určených učebniach, postupovať budú podľa schválených plánov.
      2. Vyučovať sa budú všetky predmety, vrátane TSV a ostatných výchov.
      3. Obedy pre žiakov budú zabezpečené v školskej jedálni, po skončení vyučovania.
      4. Žiaci sa riadia školským poriadkom a hygienickými pokynmi vyplývajúcimi z opatrení vlády a Úradu hlavného hygienika.
     2. Prvý až štvrtý ročník, kvinta až oktáva
      1. Žiaci týchto tried sa budú vzdelávať dištančne, rovnakým spôsobom, aký sme mali nastavený v období prvej výluky.
      2. Prakticky to znamená, že v čase vyučovania budú učitelia i žiaci v kontakte prostredníctvom určených aplikácií – Edupage a Microsoft Teams a presne podľa rozvrhu budú konkrétni učitelia komunikovať s konkrétnymi triedami.
      3. Vieme, že v oboch aplikáciách je možné zadávať a prijímať úlohy, vzájomne konzultovať, zadávať a vyhodnocovať testy, sprostredkovávať informácie i z iných zdrojov, čo prakticky spĺňa všetky požiadavky na výučbu. Žiaci dostanú potrebné informácie a podnety, učitelia majú plnú kontrolu nad ich osvojením.
      4. Povinnosťou žiakov i učiteľov je teda byť v čase hodín určených rozvrhom na spojení. Je potrebné sledovať aj zmeny rozvrhu v suplovaní, niektoré hodiny môžu z rôznych dôvodov odpadnúť.
      5. Keďže učitelia budú vyučovať z učební školy, môžu si výnimočne pozvať žiakov, ktorí majú problém s pripojením, či pochopením látky na vyučovanie do školy. Zachovať sa však musia zásady platné pre správanie obyvateľov.
      6. Ak niektorý žiak objektívne nemá možnosť pripojenia na internet, oznámi to svojmu triednemu učiteľovi, ten zabezpečí inú formu práce pre žiaka.
      7. Výučba sa bude priebežne vyhodnocovať, koordinovať v rámci tried i predmetov. Minimálne v piatok musí byť v pláne písomiek a testov uvedená práca, ktorú majú žiaci písať nasledujúci týždeň.
      8. Skúsenosti z prvej výluky, ktorú sme v realizácii procesu výučby absolvovali v bezkonkurenčnej kvalite, nám umožnia vyhnúť sa problémom, ktoré sme museli odstraňovať za pochodu v marci a apríli. Chce to ale seriózny prístup na oboch stranách, dobrú prípravu učiteľov a každodennú prácu žiakov.

     Vážení rodičia, milí žiaci, opätovne stojíme pred skúškou, ktorá nebola nevyhnutná, no je realitou a my sme povinní zvládnuť ju na vysokej úrovni, ktorá je našej škole vlastná.  Snáď výluka nebude trvať dlho a my sa opäť stretneme osobne, zdraví a motivovaní do ďalšej práce a života.

      

     V Poprade 12. 10. 2020

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy

    • Riaditeľ školy informuje - 11. 10. 2020

    • 11. 10. 2020
    • Vážení rodičia a milí žiaci.
     Z obsahu dnešných správ už asi všetci viete, že stredné školy od zajtra musia prejsť na dištančný spôsob výučby. Keďže nemáme v rukách žiadne pokyny, ktoré by upresnili ohlásené opatrenia ministerstva školstva, vyhlasujem na pondelok 12. 10. 2020 riaditeľské voľno pre žiakov školy. Toto opatrenie sa týka i žiakov prímy až kvarty osemročného gymnázia.
     Zajtra oznámime, ako budeme v nasledujúcich týždňoch fungovať. Verím, že toto iracionálne opatrenie nebude trvať dlho, školy neboli ohniskami nákazy a 4% žiakov s pozastaveným vyučovaním pre kontakt s nákazou, nemôžu byť dlhodobým dôvodom pre uzavretie škôl.

     V Poprade 11.10. 2020
     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., 
     riaditeľ školy

   • Pridaj sa k nám!
    • Pridaj sa k nám!

    • 10. 10. 2020
    • Od Tatier k Dunaju siroty spievajú,
     že na nás nemajú, aj keď sa hnevajú...

      

     Určite ti je známy tento hit od skupiny Elán... Je zapamätateľný  a chytľavý ako súťaž s rovnakým názvom – OD TATIER K DUNAJU. O akej súťaži je reč?
   • Minister Andrej Doležal ocenil výnimočné schopnosti starogymplákov
    • Minister Andrej Doležal ocenil výnimočné schopnosti starogymplákov

    • 8. 10. 2020
    •  Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal ocenil špeciálnou cenou výkon a výsledok tímu popradských gymnazistov na premiérovom ročníku akcie Tatranský hackathon. Pilierom družstva zloženého zo žiakov nášho starého gympla a Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade boli naši maturanti Štefan Slavkovský (oktáva) a Pavol Šimkovič (IV. B).    

          Počas štyroch dní si účastníci vyskúšali nové technológie, procesy vo verejnej správe a jej prostredí, IoT a AR/VR trendy, ale aj moderné metódy programovania. Naši zástupcovia spolu Ondrejom Alexajom, Oliverom Gurkom, Samuelom Manikom, Jakubom Magrom a Samuelom Králikom (všetci GPDT) na podujatí pracovali ako tím v oblasti Sm(Art) doprava – Kvalita ciest (senzory a aplikácie). Pod dohľadom mentorov mali možnosť preukázať svoje programátorské vedomosti a zručnosti. Práce hodnotila odborná porota zameraná hlavne na originálnosť, kreatívny prístup, prepracovanosť integrácie a využiteľnosť projektov v praxi.

          Ocenenie Štefana Slavkovského a Pavla Šimkoviča ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky je nielen dôkazom ich výnimočných schopností, ktoré potvrdili aj vynikajúcim umiestnením v tohtoročnom celoštátnom kole Olympiády v informatike, ale aj neustále sa zvyšujúcej kvality vyučovania v našej škole. K výsledku im gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     Pozrite si fotografie a príspevok TV Poprad z tejto udalosti.  

    • Predstavujeme kandidátku na predsedu parlamentu a žiackej školskej rady

    • 6. 10. 2020
    • Katarína Závacká zo septimy

     Úloha predsedu študentského parlamentu pre mňa znamená budovať komunitu. Budovať komunitu v škole, kde sa budú študenti cítiť dobre a prijato, kde budú mlsať cez prestávky pochúťky od kultúrnej rady, kde si zasadia v parku strom či dva a o pár rokov budú chodiť okolo a ukazovať na ten strom: „Ten som zasadil/a ja.“ Byť predsedom pre mňa znamená riešiť žiacke problémy a pomáhať. Dokázať možno aj sebe samej, že škola nie je len o učení, ale aj o medziľudských vzťahoch. Ostávajú mi dva roky v tejto škole. Chcem pokračovať v tvorení dobrej atmosféry a oživovaní školských dní. Chcem motivovať ľudí na organizovanie školských akcií. Chcem, aby naša škola mala fungujúci parlament. Taký parlament, na ktorý môžeme byť všetci spolu hrdí.

     Voľby sa uskutočnia podľa harmonogramu vo štvrtok 8. 10. 2020 cez veľkú prestávku v miestnosti č. 131.

    • ŠTEFAN SLAVKOVSKÝ OPÄŤ ZAŽIARIL

    • 5. 10. 2020
    • Štefan Slavkovský z oktávy už dlhodobo potvrdzuje, že patrí k elite študentov nielen v rámci našej školy, ale celého Slovenska. Potvrdzujú to jeho úspechy v predmetových olympiádach z matematiky, informatiky, chémie a fyziky. Jeho najlepší vlaňajší úspech si všimol aj náš zriaďovateľ - Prešovský samosprávny kraj. Na svojej facebookovej stránke uverejnil príspevok o jeho mimoriadnom úspechu v Stredoeurópskej matematickej olympiáde. Štefanovi blahoželáme a ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy.

   • TABUĽKA - STAROGYMPLÁCKY SUDOKÁČ - výsledky po 1. kole
   • Štart SUDOKÁČA v znamení „maličkých“
    • Štart SUDOKÁČA v znamení „maličkých“

    • 5. 10. 2020
    •     Štart 3. ročníka našej celoročnej súťaže v riešení logickej hry sudoku STAROGYMPLÁCKY SUDOKÁČ priniesol vyrovnané súboje iba v kategórii MLADŠÍ SUDOKÁČ. Mimoriadnu radosť nám urobili primáni, ktorí našli „odvahu“ prísť s kožou na trh a zmerať si sily so svojimi staršími a skúsenejšími spolužiakmi. A veruže dokázali s nimi držať krok a zohrať rovnocennú partiu.

    • ...a požičiame si aj kamión

    • 30. 9. 2020
    •     Nehovorte, že ste si nevšimli definitívny odchod leta 2020. Áno, je nenávratne preč. Prispôsobujúc sa počasiu meníme svoj outfit. Tričká, kraťasy, letné košele či blúzky zatláčame v skriniach kamsi dozadu. Nech nám nezavadzajú pri vyberaní si vhodnejších zvrškov. Budeme ich však nosiť aj o rok? Nebolo by vhodnejšie urobiť v tých skriniach miesto pre nové, modernejšie? Sú pulóvre, svetre, vetrovky, čiapky, rukavice, topánky z minulej sezóny vykúkajúce z našich skríň ešte „in“?

          Otázky, ktoré iste nejednému prebehnú hlavou. Čo však urobiť s tým starým oblečením? 

           Každý rok sa v našom starom gympli koná zbierka takéhoto oblečenia. Systém: „Ja to už nosiť nebudem, ale niekomu to môže ešte fest dobre poslúžiť!“ nám zakaždým naplní desiatky igelitových vriec, ktoré potom darujeme tým, ktorí si nepotrpia na najnovšie módne trendy a radi prijmú takúto pomoc. 

         Vlani sme pri takejto akcii zaplnili nepoužívaným oblečením a obutím 50 stolitrových vriec! Na odvoz do domova sociálnych služieb sme si museli požičať dodávku! Dokážeme však byť ešte lepší? Určite ÁNO! 

          V pondelok 5. októbra 2020 spúšťame ďalšiu edíciu ZBIERKY ŠATSTVA. Bude trvať celý týždeň do piatka 9. októbra. Ráno pred prvou vyučovacou hodinou (7.20 – 7.50 h) a potom počas veľkej prestávky (10.30 – 10.50 h) budú dvere v miestnosti č. 110 (tretie dvere vpravo od hlavného vchodu) otvorené všetkým tým, ktorí budú chcieť prispieť do tejto dobrovoľníckej akcie. 

         OTVORENÉ VŠETKÝM znamená OTVORENÉ VŠETKÝM! Teda nielen žiakom našej školy či ich rodičom. Budeme radi, keď sa nepoužívaného, ale ešte použiteľného oblečenia príde zriecť aj ktokoľvek, komu osud ľudí v núdzi nie je úplne ľahostajný.  

           A sľubujeme, že sme pripravení tento rok si na odvoz požičať aj kamión.

    • Európsky deň (týždeň) jazykov v GPUK

    • 28. 9. 2020
    • Pondelok - ANJ; Utorok - RUJ; Streda - TJA; Štvrtok - NEJ; Piatok - FRJ

     Výbor ministrov Rady Európy v Štrasburgu  v roku 2001 vyhlásil 26. september za Európsky deň jazykov. Tento rok si  tento deň pripomenieme inak – bude to Európsky týždeň jazykov. Každý deň vám predstavíme jeden z jazykov, ktoré sa môžete učiť v našej škole. Spoločnou témou tento rok bude – národná kuchyňa.

     Viete, že...?

     na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi 7 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch?

     v Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov - približne 3% z celkového počtu svetových jazykov?

     väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky?

     medzi germánske jazyky patria okrem iných dánčina, nórčina, švédčina, islandčina, nemčina, holandčina, angličtina a jidiš?

     v skupine románskych jazykov nájdeme okrem iných aj taliančinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu a rumunčinu?

     medzi slovanské jazyky patrí ruština, ukrajinčina, bieloruština, poľština, čeština, slovenčina, slovinčina, srbčina, chorvátčina, macedónčina, bulharčina a ďalšie?

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom