• Riaditeľ školy informuje - deň 8

    • 24. 3. 2020
    • Vážení rodičia.

     Máme za sebou prvý týždeň spolupráce s Vašimi deťmi, našimi žiakmi, v netradičnej forme. Môžem našťastie konštatovať, že sa dištančné vzdelávanie rozbehlo dobre, učitelia i žiaci pracujú veľmi seriózne. Teší ma to a dokonca som hrdý, že spolupracujem s rozumnými a serióznymi ľuďmi na jednej i druhej strane.
     Zlou správou je, že s vysokou pravdepodobnosťou bude uzavretie škôl trvať dlhšie, ako sme pôvodne plánovali. Chcem Vás preto poprosiť o súčinnosť a podporu netradičnej výučby. Som presvedčený, že sme ju naplánovali i nastavili dobre, no Vaša pomoc je nevyhnutná pri kontrole participácie žiakov. Je dôležité, aby sa nastavili a zvykli si pravidelne sa prihlasovať a plniť úlohy podľa zadania učiteľmi. Len tak môžeme minimalizovať dopady mimoriadneho stavu na ich vedomosti i študijné návyky. Ak budeme dôslední, môžeme z nevýhody urobiť výhodu a naučiť ich vzdelávať sa samostatne, rôznymi spôsobmi s využitím nových foriem i zdrojov.
     Škola na takéto postupy pripravená je, učitelia na sebe intenzívne pracujú, aby boli pripravení ešte lepšie. Máme zatiaľ záujem žiakov, potrebujeme však aj ich vytrvalosť v práci. A s tým nám môžete pomôcť svojím záujmom, podporou i kontrolou.
     Ďakujem za spoluprácu i podnety, ktoré ste nám už poslali, vedenie školy je pripravené s Vami kedykoľvek komunikovať o Vašich poznatkoch, podnetoch i pripomienkach.
     Všetkým prajem zdravie a skoré ukončenie mimoriadnej situácie.

     Vladimír Lajčák,
     riaditeľ školy.


     Milí žiaci.

     Vyzerá to tak, že sa doterajšie provizórium plánované na dva týždne predĺži na dlhší čas. Musíme sa na to pripraviť a neutralizovať straty času, priestorov a osobného kontaktu na minimum.
     Prvý - overovací týždeň dištančného vzdelávania môžeme hodnotiť pozitívne. Učitelia pristúpili k novým povinnostiam seriózne a drvivá väčšina z Vás tiež. Ak úroveň spolupráce udržíme, budú "straty" minimálne a v krátkom časovom úseku nahraditeľné. Žiadam Vás preto o osobnú zodpovednosť nielen vo vzťahu k ochrane zdravia, ale i ku žiackym povinnostiam. Každá katastrofická situácia je vždy skúškou morálky a charakterov. Som už niekoľko rokov hrdý na to, akých rozumných a serióznych žiakov v škole máme, preukážte svoju úroveň i v tejto situácii.

     Zdravím Vás,
     Vladimír Lajčák.


     Vážené kolegyne, vážení kolegovia.
     Ďakujem za zaslanie poznatkov a postrehov, na ich základe posielam prvé zhrnutie:

     1. Všetkým Vám ďakujem za seriózny prístup, vďaka ktorému reálne dokážeme našich žiakov učiť a pri ich dobrom prístupe i naučiť.
     2. Veľmi ma teší, že ste k takejto práci pristúpili pozitívne, s optimizmom i invenčnosťou. To je záruka úspechu u žiakov a dobrého pocitu zo zmysluplnej práce u Vás.
     3. Naša snaha je u žiakov zjavne akceptovaná a pozitívne prijímaná.
     4. Využívate rôzne možnosti EDUPAGE i iných aplikácií, čo je výborné, lebo to žiakom spestruje ponuku.
     5. Osvedčilo sa EDUPAGE - zadávanie úloh, testy, interaktívna tabuľa, SKYPE, pre jazykárov i ZOOM CLOUD. 
     6. Je zrejmé, že táto forma výučby je prácna, verím však, že s postupujúcim časom sa naučíme pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.
     7. Individuálne problémy môžete riešiť komunikáciou s kýmkoľvek z vedenia, sme v škole a budeme Vám k dispozícii.
     8. Zatiaľ nespustíme zapisovanie neúčasti žiakov, ohlasujete dobré čísla zapojených. V prípade, že by sa to zhoršovalo, urobíme opatrenia. Ak ste s nejakým žiakom nemali vôbec kontakt, oznámte to TU, tí, ak dostanú podnet od viacerých učiteľov, dajú vedieť rodičom i nám.
     9. Ruším ohlásenú poradu 23.3., individuálne problémy môžete s nami odkonzultovať v mailom, telefonicky, alebo po dohode i osobnou konzultáciou.
     Ešte raz Vám ďakujem, som naozaj hrdý na Vašu prácu, vďaka ktorej v daných podmienkach efektívne fungujeme. Obávam sa však, že tento stav bude trvať podstatne dlhšie, ako sme si mysleli, preto vydržte v nasadenom trende a nestraťte entuziazmus a optimizmus.

     Vladimír Lajčák.

    • Riaditeľ školy informuje

    • 20. 3. 2020
    • Krásne prostredie v okolí školy zostáva.
     Manažment školy a technicko-hospodárski pracovníci pracujú.
     Učitelia učia z domu a žiaci sa učia doma.
     Sme radi, že aj za týchto podmienok, dokážeme efektívne fungovať v starom gympli aj v strednej športovej škole.

     V Poprade 20. 3. 2020
     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.

    • Úradné hodiny počas vyhláseného mimoriadneho stavu

    • 13. 3. 2020
    • Úradné hodiny od pondelka 16. 3. 2020 budú počas vyhláseného mimoriadneho stavu v pracovné dni od 10.00 do 11.00 h. 

   • Splnil sa nám sen – pár dní v meste, ktoré nikdy nespí
    • Splnil sa nám sen – pár dní v meste, ktoré nikdy nespí

    • 17. 3. 2020
    •      Už niekoľko týždňov (či skôr mesiacov?) sa nevieme dočkať. A zrazu je to tu. Deň začiatku nášho  veľkého dobrodružstva. Deň začiatku plnenia sna nejedného človeka. Deň, keď máme odletieť do New Yorku. Aké to bude? Ako to zvládneme? Čo náš tam čaká...?
    • Oznam riaditeľa školy

    • 13. 3. 2020
    • Milí žiaci, vážení rodičia.

     Oznamujem Vám, že vyučovanie v Gymnáziu a Strednej športovej škole, Kukučínova 4239/1, Poprad sa neprerušuje, iba mení svoju formu. Namiesto prezenčnej formy s fyzickou prítomnosťou v budove a triedach školy prejdeme v nasledujúcich dvoch týždňoch na dištančnú formu založenú na komunikácii cez využívanú platformu EDUPAGE.

     Prakticky to znamená, že v čase vyučovania budú učitelia i žiaci v kontakte prostredníctvom uvedenej aplikácie a presne podľa rozvrhu budú konkrétni učitelia komunikovať s konkrétnymi triedami. V EDUPAGE je možné zadávať a prijímať úlohy, vzájomne konzultovať, zadávať a vyhodnocovať testy, sprostredkovávať informácie i z iných zdrojov, čo prakticky spĺňa všetky požiadavky na výučbu. Žiaci dostanú potrebné informácie a podnety, učitelia majú plnú kontrolu nad ich spracovaním.

     Povinnosťou žiakov i učiteľov v čase hodín určených rozvrhom je, aby boli pripojení na internet a sledovali dianie. Je potrebné sledovať aj zmeny rozvrhu v suplovaní, niektoré hodiny môžu z rôznych dôvodov odpadnúť.

     Ak niektorý žiak objektívne nemá možnosť pripojenia na internet, oznámi to svojmu triednemu učiteľovi, ten zabezpečí inú formu práce pre žiaka. Po prvom týždni poznatky a skúsenosti zo spoločnej práce vyhodnotíme a dohodneme sa, ako budeme ďalej postupovať. Samozrejme, budeme pritom brať do úvahy i Vaše podnety a postrehy.

     Milí žiaci, nemilú situáciu, v ktorej sme sa ocitli, sme sa rozhodli my učitelia poňať konštruktívne. Je to aj pre nás prííležitosť na otestovanie a overenie postupov, ktoré už využívame v našej práci, no doteraz nie plošne a v maximálnom rozsahu. Disponujeme softvérom, hardvérom, ľudským potenciálom i chuťou vyskúšať niečo nové. Budeme radi, ak  sa pridáte a spoločne budeme minimalizovať dopad štátom prijatých opatrení na rozsah a úroveň Vašich vedomostí.

     V Poprade 13. 3. 2020

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy

    • Vyučovanie bude pokračovať dištančne

    • 13. 3. 2020
    • Vyučovanie v Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad a Strednej športovej škole bude od pondelka pokračovať dištančnou formou. Podrobnosti a technické záležitosti budú zverejnené na stránke školy v piatok 13. 3. 2020 o 13.00 h

     Zverejnené  13. 3. 2020 o 9.00 h                                             
     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy

    • Riaditeľské voľno - piatok 13. 3. 2020

    • 12. 3. 2020
    • Na základe usmernenia z odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja, ktoré nám bolo doručené 12. 3. 2020 o 13.50 h, vyhlásil riaditeľ školy na deň 13. 3. 2020 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. 

    • Usmernenie k šíreniu koronavírusu - aktualizované 11. 3. 2020

    • 9. 3. 2020
    • Milí žiaci a rodičia, je dokázané, že v prípade pohrôm často viac ľudí zomiera na paniku ako na skutočné ochorenie, a preto vás prosíme, aby ste zachovali pokoj. Situáciu priebežne monitorujeme. V prípade akýchkoľvek podozrení postupujte prosím podľa pokynov uverejnených na stránke ministerstva školstva. Ďakujeme za spoluprácu. 
     Druhé usmernenie ministerstva školstva v súvislosti so šírením koronavírusu - 9. 3. 2020
     Tretie usmernenie ministerstva školstva v súvislosti so šírením koronavírusu - 11. 3. 2020

    • Februárové TV GPUK

    • 9. 3. 2020
    • Prinášame vám februárové vydanie televíznych novín starého gympla, ktoré je mimoriadne bohaté na svoj obsah. Tak neváhajte a skočte pozrieť, ako vyzerala úplne prvá RETRO PARTY, PÄŤBOJ či VALENTÍN u nás na škole a mnoho ďalšieho.

   • Naše basketbalistky opäť najlepšie v kraji
    • Naše basketbalistky opäť najlepšie v kraji

    • 3. 3. 2020
    • Na domácej pôde v Poprade naše dievčatá po tretí raz za sebou dokázali, že najlepšie basketbalistky v Prešovskom kraji študujú v našom starom gympli. Tri víťazstvá rozdielom dvoch tried v skupine a rovnako suverénna výhra vo finále potvrdili našu dominanciu a zároveň  posunuli naše baby na Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale dievčat, ktoré bude v apríli organizovať naša škola.

     Gratulujeme a držíme palce na majstrovstvách Slovenska.

     Reprezentovali nás: Sofia Barboričová, Katarína Barillová (obidve III. GS), Karolína Dančová (I. B), Emma Chmurová (kvinta), Barbora Didová (IV. GS), Kristína Dvornická, Danica Kašelová, Milica Kašelová, Martina  Majerčáková (všetky II. GS), Soňa Mamráková (III. C), Nina Michlíková, Emma Kmetoniová (obidve II. B).

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love