• Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

    • 22. 8. 2019
    • Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, že noví stravníci - žiaci prímy a 1. ročníka, aj žiaci Strednej športovej školy - sa na stravu zapíšu 2. septembra 2019 a hneď im budú vydané aj čipy a pokyny pre platbu. Žiaci, ktorí vlastnia čip na výdaj stravy, musia svoj záujem potvrdiť telefonicky na 0917 641 838 nejneskôr 2. septembra 2019. Prevádzka v školskej jedálni začne v utorok 3. septembra 2019. 

    • Zapojte sa do tvorby školského poriadku

    • 14. 8. 2019
    • Vyzývame žiakov, učiteľov a rodičov školy, aby prostredníctvom formulára Napíšte nám na stránke školy (v ponuke KONTAKT) zaslali svoje návrhy a pripomienky na zmeny v školskom poriadku, aby sme ich po zvážení mohli zahrnúť do nového školského poriadku pre školský rok 2019/2020. Termín: 30. august 2019.

    • Získali sme ďalší grant v programe Erasmus+

    • 23. 7. 2019
    • Projekt s názvom Vzdelávanie pre budúcnosť umožní štyrom pedagógom absolvovať v zahraničí štruktúrované kurzy na podporu rozvoja profesijného rastu. Dvaja učitelia absolvujú vzdelávanie na zvýšenie úrovne jazykových kompetencií v anglickom jazyku a talianskom jazyku, jeden učiteľ absolvuje vzdelávanie na využitie digitálnych technológií pre zmysluplné učenie a člen manažmentu školy absolvovaním kurzu z oblasti projektového manažmentu získa poznatky pre realizovanie aktivít spočívajúcich v zabezpečení ďalších vzdelávacích projektov pre žiakov a učiteľov.

     Učitelia preskúmajú nové spôsoby vzdelávania, získajú námety na implementáciu prvkov efektívneho učenia a využívanie digitálnych technológií vo výučbe, zdokonalia si jazykové schopnosti, schopnosť pracovať v multikultúrnom pracovnom prostredí a prispejú k vytváraniu siete budúcich partnerov. Získané pedagogické kompetencie budú implementovať do svojho portfólia a na základe nich realizovať koučing v triedach. Finančný príspevok z programu Erasmus+ sme získali v rámci kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

    • Úradné hodiny počas letných prázdnin

    • 1. 7. 2019
    • Počas letných prázdnin 1. 7. až 23. 8. 2019 budú úradné hodiny v škole od 9.00 do 11.00 h.

    • Stredná športová škola

    • 2. 7. 2019
    • Prečítajte si príspevok o našej strednej športovej škole uverejnený 1. júla 2019 v Podtatranskom kuriéri.

    • Júnové TV GPUK

    • 29. 6. 2019
    • Posledné televízne noviny v tomto školskom roku, posledné udalosti, ktoré sa na našom starom gympli odohrali a na záver zostrih najlepšieho z toho najhoršieho. Krásne prázdniny vám praje tím TV GPUK!

    • PSK ocenil najlepších učiteľov a žiakov stredných škôl

    • 24. 6. 2019
    • Riaditeľ školy Vladimír Lajčák a tohtoročný víťaz celoslovenského kola biologickej olympiády s postupom do celosvetového finále Matej Zámečník (III.B) si z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského prevzali ocenenia pre najlepších pedagogických pracovníkov a študentov stredných škôl. Dejiskom slávnostnej akadémie bola veľká scéna v novej budove Divadla Jonáša Záborského v metropole Šariša.

        „Som veľmi rád, že náš kraj má na svojich školách pedagógov, ktorí svojich zverencov vzdelávajú s láskou a radosťou. Takisto som hrdý na to, že máme študentov, ktorí nás s úspechom reprezentujú a sú vzorom a obrovskou motiváciou pre ostatných svojich spolužiakov," povedal vo svojom príhovore predseda PSK Milan Majerský.

          Vladimír Lajčák získal plaketu Jána Amosa Komenského Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región za rozvoj a modernizáciu  nášho starého gympla ako aj za výrazné zvýšenie kvality vyučovania, ktoré sa prejavuje mimoriadnymi úspechmi žiakov vo všetkých oblastiach.

          Matej Zámečník bol jedným z dvadsiatky študentov ocenených plaketou  Lux Mentium – Svetlo poznania. Je to určite nesporný úspech, keď si uvedomíme, že v pôsobnosti PSK je takmer 80 stredných škôl a v nich študuje vyše 21-tisíc žiakov denného štúdia.

    • Vymenili smartfón za knihu

    • 24. 6. 2019
    • Prvé štyri ročníky osemročného štúdia uzavreli projekt našej školskej knižnice s názvom Čitateľská reťaz. Cieľom bolo, aby žiaci na chvíľu namiesto smartfónu vzali do rúk knihu a v pokoji sa do nej zahĺbili. Následne vytvorili papierovú reťaz, v ktorej má každý zúčastnený žiak svoje ohnivko. Tie sa pospájali a vytvorená reťaz teraz zdobí priestory školskej knižnice. O svoj čitateľský zážitok sa podelili so spolužiakmi aj na hodinách slovenského jazyka.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Beseda s Jakubom Drábikom
  • Deň nenakupovania
  • Sloboda nie je zadarmo
  • Hand Up Crew
  • Zbierka šatstva 2019
  • Škola v prírode
  • Najlepší z najlepších
  • Beseda
  • Volunteer Arpine Babayne
  • ERASMUSDAYS 2019
  • Kvapka krvi 2019
  • Mobilita 3 - KA1 2018 Španielsko