• Časový harmonogram

  • Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

   Osemročné štúdium - príma
   do 31. 3. 2019 - riaditeľ gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium - zverejnené 30. 1. 2019
   do 10. 4. 2019 - zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ 
   do 20. 4. 2019 - riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na osemročné gymnázium
   13. 5. 2019 - 1. termín prijímacích skúšok
   16. 5. 2019 - 2. termín prijímacích skúšok

   Štvorročné štúdium
   do 31. 3. 2019 - riaditeľ gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium - zverejnené 30. 1. 2019
   do 20. 4. 2019 - riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium
   13. 5. 2019 - 1. termín prijímacích skúšok
   16. 5. 2019 - 2. termín prijímacích skúšok


   Študijný odbor 7451 J športové gymnázium 

   Štvorročné štúdium
   do 1. 2. 2019 - riaditeľ gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium na študijný odbor športové gymnázium - zverejnené 30. 1. 2019 
   do 20. 2. 2019 - zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ 
   do 28. 2. 2019 - riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium 
   25. 3. 2019 - talentové skúšky 

   Prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka v tomto študijnom odbore nie sú. 


   Vo všetkých formách štúdia ponúkame rozšírenú možnosť výberu cudzieho jazyka: anglický, francúzsky, ruský, nemecký, španielsky a taliansky jazyk.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Volunteer Arpine Babayne
  • ERASMUSDAYS 2019
  • Kvapka krvi 2019
  • Mobilita 3 - KA1 2018 Španielsko
  • Moja cesta k cieľu
  • Deň jazykov 2019
  • Cezpoľný beh 2019
  • SUDOKÁČI
  • Pamätná tabuľa k 75. výročiu SNP
  • Účelové cvičenie - 2. ročník a SX
  • Účelové cvičenie 1. ročník a KN
  • DofE 2019