• Ponuka

  • V školskom roku 2019/2020 ponúkame štúdium v 2 študijných odboroch.

   Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

   Otvárame:
   1 triedu osemročného štúdia - príma 
   2 triedy  štvorročného štúdia 

   Osemročné štúdium PRÍMA (pre uchádzačov z 5. ročníka základných škôl) 
   Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia - študijný odbor 7902 J 00 gymnázium - môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania. Osemročný vzdelávací program je určený žiakom so zvýšeným záujmom o matematiku a prírodné vedy.

   Štvorročné štúdium (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl) 
   Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia - študijný odbor 7902 J 00 gymnázium - môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania. Súčasťou kritérií prijatia uchádzačov o štúdium v štvorročnom vzdelávacom programe gymnázia sú aj celkový prospech uchádzača v základnej škole, úspešnosť uchádzača v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy (Testovanie 9), úspešná účasť v predmetových olympiádach a vo vybraných súťažiach.     
    


   Študijný odbor 7902 J 77 gymnázium - šport

   Otvárame:
   1 triedu štvorročného štúdia

   Štvorročné štúdium (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl) 
   Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia - študijný odbor 7902 J 77 gymnázium - šport - môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.  Uchádzači o štúdium v tomto študijnom odbore musia vykonať  talentové skúšky. Prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka v tomto študijnom odbore nie sú. 


   Vo všetkých formách štúdia ponúkame rozšírenú možnosť výberu cudzieho jazyka: anglický, francúzsky, ruský, nemecký, španielsky a taliansky jazyk.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Vianočná Viedeň
  • ZUČ 2018
  • Vianočný stromček
  • René Anasoft litera
  • Deň nenakupovania
  • Erasmus+ - mobilita 1 - Litva
  • NÁBOJ JUNIOR 2018
  • Tamara Potocká - plávanie
  • Beseda so spisovateľom - Maroš Hečko
  • DOD 2018
  • Škola v prírode 2018
  • Deň ovocia 2018
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 11596105