• Profil verejného obstarávateľa

   • V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

    Názov     

    Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

    Identifikačné údaje verejného obstarávateľa     

    IČO: 00161098
    DIČ: 2020656935
    Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 8826538110/5600

    Kontaktná osoba    

    PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.

    Kontakt     

    Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
    Kukučínova 4239/1
    058 39 Poprad

    tel.: +421524264427
    fax: +421524264420
    mobil: 0905 895660
    e-mail: riaditel@stary-gympel.sk
    webové sídlo: www.stary-gympel.sk

    Verejné obstarávanie

     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Výtvarná súťaž Naša škola v budúdnosti
  • TIME CAPSULE
  • This is 21! Beseda s prezidentom SR
  • Cezpoľný beh 2018
  • Čisté hory 2018
  • Deň jazykov - Praha 2018
  • Paríž 2018
  • Noc v škole
  • Výstavy
  • Divadlo Martin - SX, 2. ročník
  • Divadlo - kvarta
  • Archimediáda 2018
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 11139550