• Projekt ESF

    •   Názov Projektu

       VZDELÁVAME MODERNE

       Kód ITMS

       26110130674

       Miesto realizácie

       Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

       Operačný program

       Vzdelávanie

       Spolufinancovaný z

       Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky, zriaďovateľ školy   
       (2,5%), Rodičovské združenie pri Gymnáziu (2,5%)

       Prioritná os

       1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

       Opatrenie

       1.1 Premena tradičnej školy na modernú

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Výtvarná súťaž Naša škola v budúdnosti
  • TIME CAPSULE
  • This is 21! Beseda s prezidentom SR
  • Cezpoľný beh 2018
  • Čisté hory 2018
  • Deň jazykov - Praha 2018
  • Paríž 2018
  • Noc v škole
  • Výstavy
  • Divadlo Martin - SX, 2. ročník
  • Divadlo - kvarta
  • Archimediáda 2018
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 11139327