NOVINKY eČASOPIS UCHÁDZAČI ŽIACI RODIČIA UČITELIA KONTAKT ŠTUDENTSKÁ RADA
Navigácia

Vzdelávanie

Sme škola, ktorá vás naučí myslieť.

Pripravujeme

5.2. Veľtrh voliteľných predmetov
8.2. Sports Day - prekladá sa na máj
8.-12.2. Školský turnaj vo florbale
15.-19.2. Jarné prázdniny
25.2. Prírodovedný päťboj pre ZŠ

Nedeľa 7. 2. 2016
Počet návštev: 6158317

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Novinky

 • 5. 2. 2016

  Rád alebo rada spievaš? Zapoj sa do speváckej súťaže Spievam po francúzsky“. ZNALOSŤ FRANCÚZŠTINY NIE JE PODMIENKOU!!! Bližšie informácie získaš u Mgr. E. Hudákovej.

 • 5. 2. 2016

  Dňa 4.2.2016 sme sa my, seminaristi z dejepisu, zúčastnili akcie pod názvom "Jeden deň vysokoškolákom", ktorý sa konal na Prešovskej univerzite v Prešove už piaty rok. Príjemným prekvapením bolo privítanie - študenti univerzity prezlečení ako Rimania, Vikingovia či vojaci z 2. svetovej vojny. Potom, ako sme sa usadili v aule, boli sme oboznámení s možnosťami štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove. Následne sme sa zúčastnili dvojhodinového cyklu prednášok pod názvom "Synovia a dcéry mocných".  Po prednáškach sme absolvovali exkurziu po univerzite, kde sme videli mnoho zaujímavých vecí ako 3D tlačiareň alebo univerzitnú knižnicu.

 • 5. 2. 2016

  Besedou o zubnej hygiene so stomatologičkou MUDr. Viktóriou Hanušinovou sa začal druhý polrok v triedach tercia a sekunda. Žiaci týchto tried si zopakovali svoje vedomosti o zuboch, ktoré už získali na hodinách biológie a uistili sa, že umývať si zuby a starať sa o svoj pekný úsmev je nielen krásne, ale aj zdraviu prospešné. Prečítajte si viac v článku v našom eČasopise Čo ste o zuboch možno ani netušili, ktorý je kolektívnym výtvorom účastníkov besedy.

 • 4. 2. 2016

  V piatok 5. februára 2016 sa v počítačovej učebni uskutoční školské kolo geografickej olympiády. Od 14.00 h bude obhajoba prác v kategóriách A, B, CD. Od 15.00 h sa uskutoční školské kolo Z-kategórie, ktoré tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min. Súťaží sa on-line na internete. Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom iba jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy, encyklopédie aj technické prostriedky, vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie. Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 12.00 do 15.10 h. Bližšie informácie poskytne pani učiteľka Rečičárová.

 • 4. 2. 2016

  V piatok 5. februára 2016 sa v školskej jedálni uskutoční prezentácia voliteľných predmetov pre školský rok 2016/17 v spolupráci so vzdelávacou komisiou študentskej rady. Žiaci 2. ročníka a SX sa na veľtrhu zúčastnia počas 1. vyučovacej hodiny, žiaci 3. ročníka počas 2. vyučovacej hodiny v sprievode vyučujúcich. Prezentujúci žiaci, ktorí boli vybraní vyučujúcimi, prídu do školskej jedálne 5 minút pred začiatkom svojej prezentácie.

 • 3. 2. 2016

  Pozývame všetkých žiakov na školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktoré sa uskutoční vo štvrtok 3. marca 2016 o 13.30 h v učebni č. 301. Do školského kola je potrebné prácu prihlásiť do 20. februára 2016 u Ing. Daniely Kopinskej. Podrobnejšie informácie a kritériá pripustenia práce do súťažnej prehliadky SOČ si prečítajte tu.

 • 2. 2. 2016

  V stredu 3. februára 2016 sa uskutoční okresné kolo teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády C-kategórie (TE – KR) v Centre voľného času v Poprade. Našu školu budú reprezentovať dve žiačky: Anna Lavková z kvarty a Viktória Smreková z tercie. Prajeme im úspešné zvládnutie teoretických a praktických úloh.

 • 29. 1. 2016

  Od 2. februára 2016 (utorok) platí aktualizovaný rozvrh hodín. Skontrolujte si prosím prípadné zmeny, hlavne zmeny miestností.

 • 29. 1. 2016

  Víťazmi školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda sa v kategórii P6 (prima osemročného štúdia) stali Sofia Markéta Modlová a Adam Slimák, v kategórii P7 (sekunda) Samuel Kakalejčík a Jakub Ján Ferenčák a v kategórii P8 (tercia) Štefan Slavkovský a Oliver Suchý. Všetci menovaní budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujúcim držíme palce. Do riešenia úloh Pytagoriády sa zapojili všetci žiaci prímy, sekundy a tercie. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť tu.

 • 25. 1. 2016

  Študentská rada sa pre vás tohto roku rozhodla pripraviť ples pod témou Harry Potter. Nie, nebojte sa, nemusíte sa obliecť ako Harry alebo Hermiona. Ples sa bude konať v piatok 5. februára 2016 o 17.30 h v školskej jedálni. Lístky si môžete kúpiť v stánku cez veľkú prestávku v pondelok, stredu a piatok počas nasledujúcich dvoch týždňov alebo priamo na mieste konania. Lístky pre vás sú v cene 8.- €, pre tých, ktorí nie sú žiakmi školy, ale sú v sprievode žiaka našej školy, stoja o euro viac, teda 9.- €. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete zúčastniť sa na tomto podujatí a spoločne sa zabaviť. Veríme, že si spolu zaplesáme!