• 2 % z dane pre PRO STARGYM

    • DARUJTE 2% Z DANE pre Občianske združenie PRO STARGYM POPRAD

     Vážení rodičia a priatelia školy!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie PRO STARGYM POPRAD, ktoré združuje ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy študentov Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad a s blízkym vzťahom k tejto škole a jej tradíciám. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy
     • podporu kultúrnych a športových aktivít našich žiakov


     Použite prosím tieto údaje o PRIJÍMATEĽOVI:

       Obchodné meno alebo názov:

       PRO STARGYM POPRAD

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:     

       Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad     

       Právna forma:

       Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID):

       42232732

      
     Ak ste ZAMESTNANEC, použite prosím tieto tlačivá:

     1. Potvrdenie o zaplatení dane (požiadajte zamestnávateľa o jeho vystavenie do 15.2.2020)
     2. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
       

     Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) si stiahnite zo stránky a vyplnené doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne ich doručte na adresu Občianskeho združenia, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad do 28. apríla 2020.

      Ak ste FYZICKÁ alebo PRÁVNICKÁ OSOBA:

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: PRO STARGYM POPRAD
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Kukučínova 4239/1, 05801 Poprad
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42232732
     4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
     5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

     Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Ďakujeme.

     S pozdravom

     Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD.
     predseda OZ PRO STARGYM POPRAD

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love