• Poslanie a vízia školy

    • Vízia školy

     Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad je moderná, otvorená a demokratická škola, disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy žiakov.  

     Poslanie školy

     Vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj nadania a talentu žiakov, pre formovanie ich občianskych, mravných a hodnotových postojov v súlade s európskou a národnou tradíciou. 

     Modernými vyučovacími technológiami umožniť efektívne získavanie vedomostí, návykov a zručností garantujúcich bezproblémové zvládnutie vysokoškolského štúdia doma, či v zahraničí a zároveň vytvárajúcich pevný základ pre celoživotné vzdelávanie a sebazdokonaľovanie. 

     Umožnenie a podnecovanie maximálneho množstva kontaktov s politickým, spoločenským, kultúrnym a športovým dianím, podnecujúcich racionalitu, kompetentnosť, kritickosť a angažovanosť v sociálnych vzťahoch.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Beseda s Jakubom Drábikom
  • Deň nenakupovania
  • Sloboda nie je zadarmo
  • Hand Up Crew
  • Zbierka šatstva 2019
  • Škola v prírode
  • Najlepší z najlepších
  • Beseda
  • Volunteer Arpine Babayne
  • ERASMUSDAYS 2019
  • Kvapka krvi 2019
  • Mobilita 3 - KA1 2018 Španielsko