• 2021/2022

  • Medzinárodné kolo

    • Štefan Slavkovský

    • bronzová medaila
    • Európska fyzikálna olympiáda (EuPho 2021) · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Štefan Slavkovský

    • bronzová medaila
    • Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO 2021) · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Pavol Šimkovič

    • bronzová medaila
    • Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO 2021) · Medzinárodné kolo · 2021/2022
  • 2020/2021

    • Štefan Slavkovský

    • bronzová medaila
    • Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO) · Medzinárodné kolo · 2020/2021
  • Celoštátne kolo

    • Pavol Šimkovič

    • 2. miesto
    • Fyzikálna olympiáda, kat. A · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Pavol Šimkovič

    • úspešný riešiteľ
    • Geografická olympiáda, kat. A · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Miroslava Rybková

    • úspešný riešiteľ
    • Dejepisná olympiáda, kat. D · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Štefan Slavkovský

    • 3. miesto
    • Fyzikálna olympiáda, kat. A · Celoštátne kolo · 2020/2021
  • Krajské kolo

    • Ondrej Osvald

    • 1. miesto
    • Biblia očami detí a mládeže · Krajské kolo · 2020/2021
    • Miroslava Rybková

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda, kat. D · Krajské kolo · 2020/2021
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje