• Voľné miesta na našej škole /Available positions at our school

    • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt / If you are interested in teaching position at our school, please, contact us: Kontakt

    • učiteľ strednej školy, predmet Nemecký jazyk.

     • Úväzok:
      čiastočný - 21 hodín
      Dátum nástupu:
      ihneď - zastupovanie počas PN
     • Požiadavky:
      Kvalifikačné predpoklady:
      požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
      kópie dokladov o vzdelaní,
      profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
      súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Termín podávania žiadostí:
      žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte emailom do 10. 5. 2022.

      Kontakt:
      • tel.: 052 426 44 27, 0905 596 548
      • email: skola@stary-gympel.sk

      Voľné miesto od:
      ihneď do 30. 6. 2022. Pracovný pomer na čiastočný úväzok – 21 hodín – zastupovanie počas PN s perspektívou pokračovania.

      Poznámka:
      Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2021 - 2022, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

    • zahraničný lektor (native speaker) / English lecturer

     • Úväzok:
      plný/full time employment
      Dátum nástupu:
      1. 9. 2022. Pracovný pomer na plný úväzok, na dobu určitú do 30.6.2022, s perspektívou predĺženia pracovnej zmluvy. /Full time employment with a contract ending on 30 June 2022 and with a possible extention.
     • Požiadavky:
      Job description, responsibilities and duties

      Secondary school in Slovakia is looking for a Native English teacher to work with students from 15 to 19 years old.
      We guarantee complete training, provide help with accommodation and assistance during your life in Slovakia.

      Part-time co-operation is also possible. Working time is for 8 hour from Monday to Friday and the teacher will take care of a group of 15-16 children per classroom.

      Employee perks, benefits
      - One year contract, extension optional
      - Meal vouchers provided by employer
      - Assistance with the complete visa process and accommodation

      Information about the selection process
      English teacher, TEFL

      Expected date of completion of the selection process - 30 June 2022

      Requirements for the employee:
      Candidates with education that suits the position
      Follow-up/Higher Professional Education
      University education (Bachelor's degree)
      Educational Specialization
      English lecturer

      Language skills
      English - Proficiency (C2)

      Other knowledge
      Microsoft Word - advanced

      Personality requirements and skills
      - Pedagogical education for secondary school is an advantage
      - University graduate or TEFL or TESOL preferred
      - Must be a Native English speaker
      - Friendly, patient, creative and passionate about teaching
      - Communication skills, autonomy, responsibility, patience
      - Teaching experience preferred, fresh graduates are also welcome
      - Professional mindset, self motivated and proactive, teamwork
      - Energetic, calm, respectful, discreet, honest, professional and responsible character.


      Kategórie pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu:
      učiteľ strednej školy, predmet Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku.

      Kvalifikačné predpoklady:
      podľa zákona č. 138/2019 Z.z., § 9,10,11,12,13,15,16, s aprobáciou umožňujúcou vyučovanie uvedeného predmetu, alebo s uznateľným druhom kvalifikácie, umožňujúcim vyučovať podľa uvedených predpisov.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesionálny životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, platné víza.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
    • skola@stary-gympel.sk
    • plsik@stary-gympel.sk
    • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
    • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 05839 Poprad Slovakia
    • 00161098
    • DIČ: 2020656935
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje