• Voľné miesta na našej škole /Available positions at our school

    • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt / If you are interested in teaching position at our school, please, contact us: Kontakt

    • Učiteľ strednej školy, aprobácia anglický jazyk - v kombinácii s predmetom matematika, resp. informatika, resp. chémia

     • Úväzok:
      plný - 22 hodín
      Dátum nástupu:
      od 1. 9. 2023
     • Požiadavky:
      Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, s aprobáciou umožňujúcou vyučovanie uvedeného predmetu.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, kópie dokladov o vzdelaní, profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe, motivačný list, súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.

      Termín podávania žiadostí:
      žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte emailom do 31. 5. 2023.

      Kontakt:
      • tel.: 052 426 44 27, 0905 596 548
      • email: skola@stary-gympel.sk

      Druh pracovného pomeru:
      Pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou pokračovania na dobu neurčitú v bilingválnom anglickom študijnom programe.

      Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2022 – 2023, ak záujemcovia v určenom termíne emailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní telefonicky na osobný pohovor.
    • Učiteľ strednej školy, aprobácia anglický jazyk - v kombinácii s predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. občianska náuka, resp. etická výchova

     • Úväzok:
      plný - 22 hodín
      Dátum nástupu:
      1. 9. 2023
     • Požiadavky:
      Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, s aprobáciou umožňujúcou vyučovanie uvedeného predmetu.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, kópie dokladov o vzdelaní, profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe, motivačný list, súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.

      Termín podávania žiadostí:
      žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte emailom do 31. 5. 2023.

      Kontakt:
      • tel.: 052 426 44 27, 0905 596 548
      • email: skola@stary-gympel.sk

      Druh pracovného pomeru:
      Pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou pokračovania na dobu neurčitú v bilingválnom anglickom študijnom programe.

      Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2022 – 2023, ak záujemcovia v určenom termíne emailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní telefonicky na osobný pohovor.
   • Kontakty

    • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
    • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
    • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
    • IČO: 00161098
    • DIČ: 2020656935
    • EDUID: 100012434
    • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje