• Voľné miesta na našej škole /Available positions at our school

    • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt / If you are interested in teaching position at our school, please, contact us: Kontakt

    • zahraničný lektor (native speaker) / English lecturer

     • Úväzok:
      plný/full time employment
      Dátum nástupu:
      1.9. 2021. Pracovný pomer na plný úväzok, na dobu určitú do 30.6.2022, s perspektívou predĺženia pracovnej zmluvy. /Full time employment with a contract ending on 30 June 2021 and with a possible extention.
     • Požiadavky:
      Job description, responsibilities and duties

      Secondary school in Slovakia is looking for a Native English teacher to work with students from 15 to 19 years old.
      We guarantee complete training, provide help with accommodation and assistance during your life in Slovakia.

      Part-time co-operation is also possible. Working time is for 8 hour from Monday to Friday and the teacher will take care of a group of 15-16 children per classroom.

      Employee perks, benefits
      - One year contract, extension optional
      - Meal vouchers provided by employer
      - Assistance with the complete visa process and accommodation

      Information about the selection process
      English teacher, TEFL

      Expected date of completion of the selection process - 30 May 2021

      Requirements for the employee:
      Candidates with education that suits the position
      Follow-up/Higher Professional Education
      University education (Bachelor's degree)
      Educational Specialization
      English lecturer

      Language skills
      English - Proficiency (C2)

      Other knowledge
      Microsoft Word - advanced

      Personality requirements and skills
      - Pedagogical education for secondary school is an advantage
      - University graduate or TEFL or TESOL preferred
      - Must be a Native English speaker
      - Friendly, patient, creative and passionate about teaching
      - Communication skills, autonomy, responsibility, patience
      - Teaching experience preferred, fresh graduates are also welcome
      - Professional mindset, self motivated and proactive, teamwork
      - Energetic, calm, respectful, discreet, honest, professional and responsible character.


      Kategórie pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu:
      učiteľ strednej školy, predmet Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku.

      Kvalifikačné predpoklady:
      podľa zákona č. 138/2019 Z.z., § 9,10,11,12,13,15,16, s aprobáciou umožňujúcou vyučovanie uvedeného predmetu, alebo s uznateľným druhom kvalifikácie, umožňujúcim vyučovať podľa uvedených predpisov.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesionálny životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, platné víza.

    • učiteľ strednej školy, predmet Informatika.

     • Úväzok:
      plný
      Dátum nástupu:
      1. 9. 2021. Pracovný pomer v plnom rozsahu, na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky, s perspektívou pokračovania.
     • Požiadavky:
      Kvalifikačné predpoklady:
      podľa zákona č. 138/2019 Z.z., § 9,10,11,12,13,15,16,17, s aprobáciou umožňujúcou vyučovanie uvedeného predmetu.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesionálny životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

      Termín podávania žiadostí:
      žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy písomne alebo emailom do 30. 5. 2021.

      Adresa školy:
      Gymnázium Kukučínova 4239/1,
      058 39 Poprad

      Kontakt:
      • tel.: 0905 895 660
      • email: skola@stary-gympel.sk

      Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2018 – 2020, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
   • Kontakty

    • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
    • skola@stary-gympel.sk
    • taylorova@stary-gympel.sk
    • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
    • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
    • IČO: 00161098
    • DIČ: 2020656935
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje