• Rodičovské združenie

    • PLENÁRNA A TRIEDNE SCHôDZE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA V ŠK. ROKU 2021/2022

     Plánované stretnutia v tomto šk. roku:

     12. január 2022         Triedne schôdze - konzultačné

     7. apríl 2022              Triedne schôdze - konzultačné 


     20. september 2021

     • Plenárna schôdza o 16.00 h v budove školy
     • Triedne schôdze 
       

     POZVÁNKA

     Vážení rodičia,

     pozývam Vás na plenárnu a triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia v pondelok 20. septembra 2021 o 16.00 h v budove školy.

     Tešíme sa na stretnutie.

     S pozdravom

     V Poprade 17. 9. 2021

     Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditeľka školy


      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • plsik@stary-gympel.sk
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 05839 Poprad Slovakia
   • 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje