• Dôležitý oznam pre stravníkov v ŠJ

    • 7. 8. 2020
    • Pozrite si aktualizované pokyny pre stravníkov pre šk. rok 2020/2021. Vedúca školskej jedálne oznamuje, že od 1. 9. 2020 sa mení výška stravného pre žiakov na 1 obed na 1,50 €, mesačný poplatok je 30 €. Zároveň informujeme rodičov, že ak ste nedostali prípadné preplatky za minulý školský rok, ozvite sa e-mailom na sjgymnazium@gmail.com (potrebné je napísať meno a číslo účtu žiaka). 

    • Úradné hodiny počas letných prázdnin

    • 9. 7. 2020
    • Počas letných prázdnin 1. 7. až 24. 8. 2020 budú úradné hodiny v škole od 9.00 do 11.00 h.

    • Netradičný školský rok sme ukončili tradičnou GARDEN PARTY

    • 1. 7. 2020
    • Ďakujeme žiackej školskej rade za skvelú rozlúčku so školským rokom 2019/2020.

    • Júnové vydanie TV GPUK

    • 30. 6. 2020
    • A je to tu! Koniec roka a spolu s ním aj posledné vydanie našich Televíznych novín TV GPUK. Uvidíte v nich, ako prebiehali talentové skúšky do našej pridruženej Strednej športovej školy, či odovzdávanie vysvedčení našim oktavánom a štvrtákom. Posledný týždeň sme sa mohli opäť vrátiť do školy a vďaka nádhernému počasiu sme si nenechali ujsť ani našu tradičnú koncoročnú starogymplácku garden party. A ak sme vás ešte stále nepresvedčili, v júnovom vydaní je aj časť venovaná brptom a (ne)podareným záberom z celého školského roka. Tak ak ste ho ešte nevideli, hor sa naň a tešíme sa na vás znova v septembri!

    • Organizačné zabezpečenie výučby na GPUK v čase od 22.-30. 6. 2020

    • 22. 6. 2020
    • V prílohe máte k dispozícii organizačné zabezpečenie výučby na GPUK do konca školského roka - stiahnuť

   • Sme ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM
    • Sme ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

    • 18. 6. 2020
    •     Nie, to nie je samochvála. To totiž vôbec netvrdíme my. To je názov ocenenia, ktorým Detský fond Spojených národov (UNICEF) odmenil aktivity nás „starogymplákov“ v oblasti dobrovoľníckej pomoci deťom z krajín, v ktorých slovo DETSTVO vôbec nie je synonymom radosti, šťastia, bezstarostnosti...    

          Na začiatku našej cesty za týmto hrdým titulom bola ponuka UNICEF-u zapojiť sa do celosvetovej akcie, ktorej hlavnou úlohou je urobiť niečo na báze dobrovoľníctva pre deti. Nie pre vlastné, nie tie v našej škole, ale pre neznáme deťúrence z rozvojových krajín. Z krajín, kde pitná voda, zdravie či možnosť ísť do školy je viac ako najnovší smartfón, značkové oblečenie alebo exotická dovolenka.

          Začínal sa školský rok 2019/2020, keď sa to celé vďaka iniciatíve niekoľkých pedagógov v našej škole rozbehlo. Najskôr bola nástenka so základnými informáciami o akcii, potom debaty so žiakmi, vysvetľovanie podstaty dobrovoľníckej pomoci.

          Prvým „hmatateľným“ úspechom bola predvianočná akcia triedy kvinty. Jej žiaci napiekli koláčiky, ktoré potom za symbolické sumy ponúkali celej škole. Vyzbierala sa trojciferná suma a peniažky potom putovali na fond UNICEF-u.

          Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie – to bolo motto ďalšej akcie krátko po polročných prázdninách. Tí istí kvintáni boli v Základnej škole na Dostojevského ulici v Poprade vysvetľovať prváčikom, že ešte horšie, ako chodiť do školy, je nemôcť sa vzdelávať. Na príbehu etiópskeho dievčatka Aishe, dennodenne bojujúceho o holé prežitie, im priblížili osudy ich rovesníkov z krajín, v ktorých deti riešia úplne iné problémy ako ony. 

          Naše ďalšie dobrovoľnícke akcie zastavila koronakaranténa. Chystali sme sa ešte zapojiť do zbierky Modrý gombík na pomoc deťom, ktoré hladujú a trpia podvýživou. Určite by nasledovali aj ďalšie. Na webovom sídle starého gympla sme uverejňovali články (aj v angličtine) podporujúce snahy UNICEF-u, ktorý si aj počas tejto celosvetovej pandémie hľadal cestu k ľuďom, pretože si uvedomoval, že najviac budú trpieť tí najbezbrannejší – deti.

          Webová stránka našej školy sa postupne stáva aj tribúnou názorov žiakov. Počas vyše sto dní trvajúceho dištančného vyučovania mali študenti možnosť vyjadriť svoje názory na tento systém vzdelávania, na zrušené maturitné skúšky, resp. zmenu ich hodnotenia, na návrat do lavíc na posledný týždeň školského roka... Ich postrehy sú dôkazom, že ich náš starý gympel naozaj učí myslieť.

          Toto všetko si UNICEF nemohol nevšimnúť a hrdý honor ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM, ktorým naše aktivity ocenil, je tou nádhernou nemateriálnou odmenou práce vedenia, pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Sme na to všetci hrdí!

    • Výsledky prijímacieho konania - 8-ročné gymnázium

    • 18. 6. 2020
    • Zverejnili sme poradie záujemcov o štúdium podľa výsledkov prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 pre 8-ročné gymnázium - stiahnuť.

    • Riaditeľ školy informuje

    • 18. 6. 2020
    • Milí žiaci!

     Blíži sa deň, v ktorom by sme sa mali všetci fyzicky stretnúť v budove školy. Platí, čo som Vám napísal v predchádzajúcej správe – tešíme sa na Vás.

     Viem, že všetky ostatné školy v Poprade a okolí idú inou cestou a zvolili rôzne reduktívne modely stretnutí sa so žiakmi. Ale Vy ste žiaci školy, ktorá nekopíruje trendy, naopak, za každých okolností ide cestou náročnosti, racionality a „win to win“ filozofie. Pripomínam ústredné motto našej cesty – Sme škola, ktorá vás naučí myslieť. A myslieť znamená i uvážene prevziať na seba zodpovednosť za príbeh svojho života i istú mieru rizika, ktorá v živote existuje vždy.

     Preto chceme, aby ste prišli. Aby ste povedali učiteľom, ako ste vnímali dištančné vyučovanie, ako ste sa cítili, čo Vás posunulo dopredu, čo považujete za zbytočné.... Od učiteľov chceme, aby Vám na partnerskej báze vysvetlili, čo bolo a je pre nich dôležité, aká bola spolupráca z ich pohľadu a možno i to, ako si predstavujú spoluprácu v budúcom roku.

     V prvom príhovore k Vám som napísal známy fakt, že kríza je vždy katarziou, z ktorej silní vychádzajú silnejší a slabí odpadnú. My všetci spoločne sme dokázali, že sme reálne najsilnejší, že vďaka schopnostiam žiakov, učiteľov, zamestnancov i vedenia školy sme dokázali aplikovať model vzdelávania, ktorý nemá v širokom okolí pendanta. (Samozrejme, vieme o slabinách i nedostatkoch – ale ich vyriešenie školu ešte viac posilní.)

     Je čas užiť si spoločne záver školského roka, posilniť vzťahy vzájomného rešpektu a úcty a prirodzene sa potešiť zo života, naštartovať resocializáciu a normálny život.

     Príďte, zaslúžime si to všetci!

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
     riaditeľ školy

     P.S. Ministerstvo školstva pripravilo tlačivo (Vyhlásenie), ktoré je nevyhnutné vyplniť a priniesť so sebou do školy. Tlačivo si môžete stiahnuť TU. Nemôžeme za to.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love