• Školský parlament

    • Predseda ŠP: Darya Yuryevna Liutkevich

     Podpredseda ŠP: Filip Celba

     Tajomník ŠP: Michal Nikerle

     Členovia ŠP: 

     PR - Šimon Čopík
     SK - Lenka Jackovičová
     TE - Saskia Sára Dunajová
     KR - Michal Nikerle
     KN - Juraj Valluš
     SX - Martin Zvalený
     SP - Petra Petrasová
     OK - Terézia Regešová

     I.B - Darya Yuryevna Liutkevich
     I.C - Eugénia Nagyová

     II.B - Sára Sokáčová
     II.C - Ela Puklušová

     III.B - Štefan Fedák
     III.C - Filip Celba

     IV.B - Šimon Porada
     IV.C - Sabína Ivanová
      

     Štatút školského parlamentu - platný od 25. 11. 2022

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje