• Profil verejného obstarávateľa

   • V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

    Názov     

    Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

    Identifikačné údaje verejného obstarávateľa     

    IČO: 00161098
    DIČ: 2020656935
    Bankové spojenie: 

    Kontaktná osoba    

    Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD.

    Kontakt     

    Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
    Kukučínova 4239/1
    058 39 Poprad

    tel.: +421524264427
    mobil: 0905 905 596 548
    e-mail: riaditelka@stary-gympel.sk
    webové sídlo: www.stary-gympel.sk

    Verejné obstarávanie

     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje