• Profil verejného obstarávateľa

   • V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

    Názov     

    Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

    Identifikačné údaje verejného obstarávateľa     

    IČO: 00161098
    DIČ: 2020656935
    Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 8826538110/5600

    Kontaktná osoba    

    PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.

    Kontakt     

    Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
    Kukučínova 4239/1
    058 39 Poprad

    tel.: +421524264427
    fax: +421524264420
    mobil: 0905 895660
    e-mail: riaditel@stary-gympel.sk
    webové sídlo: www.stary-gympel.sk

    Verejné obstarávanie

     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love