• O projekte /About project

   • KA1 2019  VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ

     

     

     

    Projekt s názvom Vzdelávanie pre budúcnosť umožní štyrom pedagógom absolvovať v zahraničí štruktúrované kurzy na podporu rozvoja profesijného rastu. Dvaja učitelia už absolvovali vzdelávanie na zvýšenie úrovne jazykových kompetencií v talianskom (júl 2019) a anglickom (november 2019) jazyku, jeden učiteľ absolvuje vzdelávanie na využitie digitálnych technológií pre zmysluplné učenie (júl 2020) a člen manažmentu školy absolvovaním kurzu z oblasti projektového manažmentu (október 2019) získal poznatky pre realizovanie aktivít spočívajúcich v zabezpečení ďalších vzdelávacích projektov pre žiakov a učiteľov. Učitelia preskúmajú nové spôsoby vzdelávania, získajú námety na implementáciu prvkov efektívneho učenia a využívanie digitálnych technológií vo výučbe, zdokonalia si jazykové schopnosti, schopnosť pracovať v multikultúrnom pracovnom prostredí a prispejú k vytváraniu siete budúcich partnerov. Získané pedagogické kompetencie implementujú do svojho portfólia a na základe nich realizujú koučing v triedach. Finančný príspevok z programu Erasmus+ sme získali v rámci výzvy 2019 kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

    Project EDUCATION FOR FUTURE follows with its content the strategic school pillars EXCELENCE - QUALITY - INNOVATION that are set in the European Plan Development.

    Our school is a modern, open and democratic school with the expert and material potential able to secure excellent level of pupils training and education. The key need in the field of training and education is focused and planned work with the continuous loading of elements of effective learning at school and building the European dimension. In the field of further study of our graduates we have noticed in the past few years the growing amount of students studying abroad.

    Due to a globalization and European integration the growing mobility of students and workers is a signal that the expectation for educated and qualified people will increase together with the increasing concurrence. Here we can see the area for implementation of the European mobility and cooperation projects.

    We have built on three pillars strategic aims that are overlapping with the key areas of school activities which we want to improve. There is the innovation of teaching methods, implementing of elements of effective learning, quality of training in connection with the achievements of results of external measurements, digital technology and safe communication networks for meaningful learning and building the European dimension of the school.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje