• Starogymplácky Európsky deň jazykov
   • Starogymplácky Európsky deň jazykov

   • 01.10.2019 17:18
   •    Rada Európy a Európska únia sa v roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages – EYL), rozhodli vyhlásiť 26. september za Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti obyvateľov Európy. Odvtedy sa na celom „starom kontinente“ v uvedený deň konajú rôzne podujatia podporujúce napĺňanie spomínaného cieľa.
         Ani my starogympláci sme nechceli ostať bokom. Študenti druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia pripravili pre svojich mladších spolužiakov z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia zaujímavý program plný nových informácii, ale aj vystúpenia, ktoré vyčarili úsmev na tvári azda celému hľadisku.

   •        Spôsoby, akými vystupujúci prezentovali jednotlivé jazyky, boli rôznorodé. Taliančina a španielčina sa nám predstavili ako úžasné spevavé jazyky. Francúzštinárky zase ohúrili publikum prekrásnym prednesom. Ruštinári nám v tradičnom ruskom oblečení poukazovali svoje zážitky, ktoré si priniesli z tohtoročnej návštevy Moskvy. Angličtinu, ktorá je povinným jazykom pre všetkých žiakov, zase predstavili dve žiačky tancom. Pridali sa aj nemčinári. Všetky tieto úspešné vystúpenia sprevádzali rôzne cudzojazyčné scénky.

         Samozrejme, nezabudli sme ani na náš rodný jazyk, slovenčinu. Žiačky tretieho ročníka spolu s primánmi si zaspomínali na svoje detské časy tancom, ktorý prebudil iskričky v oku každého prítomného.

         Bola to naozaj vydarená akcia. Ukázala nám obrovskú jazykovú rozmanitosť nášho kontinentu. Pripomenula, že dnes sa už bez znalosti aspoň dvoch ďalších jazykov nezaobídeme. A takisto nám predstavila obrovskú škálu možností štúdia jazykov v našom starom gympli. Veru až zo šiestich cudzích jazykov si môžeme vyberať tie dva, ktorým sa potom venujeme.

     

    Viktória Grivalská (II.B)
     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love