• Neberme ťažké veci na ľahkú váhu
   • Neberme ťažké veci na ľahkú váhu

   • 16.11.2021 10:03
   • Šikana. Nie, nehovorte, že ste o tom ešte nikdy nepočuli. To si len akosi nechceme (či bojíme sa?) všímať. Je v škole, v domácnostiach, v pracovných kolektívoch... Aj o tom, ako tento sociálny problém riešiť, sa žiaci sexty a II. C učili na akcii s veľavravným názvom: Bezpečne v triede aj na internete. Čítajte!
   •      Je naozaj všade okolo nás. Problém týkajúci sa nielen škôl, ale aj mnohých domácností či dospeláckych zamestnaní. Vekový rozptyl od –násť cez –dsať až po –siat. Forma od priamych útokov až po psychický teror cez internet a sociálne siete.

         Ako sa k tomu postaviť? Ako to riešiť? Je vôbec možné tomu predchádzať?

         Teoreticky to väčšina z nás ovláda. Ale keď nastane situácia v reálnom živote, nie každý má odvahu postaviť sa agresorovi. Osobnosti silnejšej povahy väčšinou nemajú problém povedať: „Veď ja mu to ešte aj vrátim!“ a situáciu rázne a rýchlo vyriešia. Čo však tí ostatní? Naozaj nie každý sa vie brániť. Môže byť za tým strach. Obavy z ešte výraznejších prejavov šikanovania.

         Nikto by to ale nemal brať na ľahkú váhu, pretože je to naozaj ťažký problém. Pomoc je totiž často na dosah. Len treba vedieť, kde ju hľadať. V škole pre našu vekovú kategóriu to môže byť učiteľ, rodič, ale neraz vie zasiahnuť aj kamarát, ktorému sa dá veriť. Existuje mnoho telefonických liniek pomoci. Tie sa dajú kontaktovať priamo i anonymne.

         Hlavný odkaz druhácko-sextánskej akcie? Buďme všímaví! Naša ľahostajnosť voči problémom druhých nahráva na smeč tým, ktorí si o sebe myslia, že pre nich pravidlá neplatia.

                   

    Soňa Semačíková (SEXTA)

    a redakcia VeTa Es Gé

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD.
   • riaditelka@stary-gympel.sk
   • skola@stary-gympel.sk
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • plsik@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje