• KOŽaZ v netradičnom prostredí s tradične zaujímavým programom
    • KOŽaZ v netradičnom prostredí s tradične zaujímavým programom

    • 15. 10. 2019
    •      Zdravie. Asi každý z nás tento pojem pozná, ale mnohých mladých nezaujíma to, ako si ho chrániť. Aj preto majú v našej škole žiaci tretieho ročníka možnosť absolvovať obľúbený KOŽaZ – Kurz ochrany života a zdravia.

          V stredu ráno po nás pred starý gympel prišli autobusy. Počas cesty sme si vzrušene vymieňali očakávania, až kým nás nevysadili v Lopušnej doline, známom lyžiarskom a rekreačnom stredisku neďaleko mesta Svit.

    • Krajský triumf Sofie Kleinovej a družstva starogympláckych cezpoľáčok

    • 10. 10. 2019
    • Mimoriadny úspech zaznamenali na majstrovstvách Prešovského kraja v cezpoľnom behu v Starej Ľubovni naše dievčatá. V kategórii stredoškoláčok medzi jednotlivcami s presvedčivým náskokom triumfovala Sofia Kleinová (I. G). Najlepším trojčlenným družstvom zase bolo starogymplácke zoskupenie Kristína Špitková (IV. GS), Paulína Chudíková (II. GS) a Viktória Jordánová (kvinta). Víťazstvá im priniesli nielen zlaté medaily, ale aj postup na majstrovstvá Slovenska! Blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov medzi slovenskou cezpoľáckou elitou. 

   • Študentská kvapka krvi u nás „vyrobila“ tri desiatky hrdinov
    • Študentská kvapka krvi u nás „vyrobila“ tri desiatky hrdinov

    • 7. 10. 2019
    •      Viete si predstaviť, koľko krvi je potrebných na Slovensku na záchranu životov? Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, s ochorením krvných buniek... Áno, tí všetci potrebujú krv. Nie, nebudeme dlho napínať. V našej malej krajine sa ročne „minie“ približne 180 000 transfúznych jednotiek. Na to je potrebných 180 000 ľudí, ktorí prídu a povedia: Darujem, veď ma to nič nestojí. Na to je potrebných 180 000 darcov, ktorí nezištne ponúknu to, čo nevieme vyrobiť. Na to je potrebných 180 000 hrdinov...
   • Poď sa stať NAOZAJSTNÝM hrdinom
    • Poď sa stať NAOZAJSTNÝM hrdinom

    • 2. 10. 2019
    • Hrdinstvo? Dokonca NAOZAJSTNÉ hrdinstvo? Ja sa môžem stať NAOZAJSTNÝM hrdinom? Áno, môžeš! A ako skoro každé hrdinstvo ani toto nevyžaduje až tak veľa...
          Prežiť sa dá bez mnohých vecí. Bez mobilu... Bez počítača... Bez slúchadiel v ušiach... Ale bez mnohých život nemôže pokračovať. Bez vzduchu... Bez vody... Bez... KRVI. 
           Vzduch nevyrobíš. Vodu nevyrobíš. Ale krv máš! A tú môžeš poskytnúť tým, ktorým bez nej hrozí koniec! Máš štatút „dospeláka“ (teda 18 rokov)? Zdravie slúži? Máš odvahu? Tak potom máš šancu stať sa hrdinom. NAOZAJSTNÝM hrdinom. Hrdinom, ktorý zachraňuje život iným.
          Vo štvrtok 3. októbra 2019 sa v našom starom gypmpli  uskutoční už 17. edícia KVAPKY KRVI. Príď do školskej jedálne, kde bude už od 8.00 h kvapkať najvzácnejšia tekutina planéty. Zo žíl tých, ktorí sú hrdinami. Prekonajú totiž sami seba! Svoj strach. Svoju pohodlnosť. Svoju ľahostajnosť. Poď sa zaradiť medzi nich! Až do 11.30 h čakáme všetkých zdravých, ochotných, odvážnych. 
          Nemáš ešte 18 rokov? Možno máš starších súrodencov. Alebo už dospelých kamarátov. Nahovor rodičov! Každá kvapka sa počíta!   

   • Navštívili nás deti z CDR, pochvala patrí šporťákom
    • Navštívili nás deti z CDR, pochvala patrí šporťákom

    • 4. 10. 2019
    •       Nedávno sme v našom časopise VeTa eS Gé (Verejné tajomstvá starého gympla) písali o chvályhodnej aktivite našich „šporťákov“. Tí si dokázali nájsť čas vo svojom štúdiom i tréningami nabitom programe a zašli do popradského Centra pre deti a rodiny (CDR), aby tam porozprávali deťom o svojej ceste k športu, o tréningovej drine, ale aj o úspechoch, ktoré dosahujú. Zároveň ich pozvali k nám do školy, aby im ukázali, k čomu sa aj oni môžu dopracovať, ak budú dostatočne cieľavedomí a aktívni. A deti pozvanie radi prijali.

    • Dve okresné zlaté a postupy na kraj pre našich „cezpolákov“

    • 1. 10. 2019
    • Na majstrovstvách okresu Poprad v cezpoľnom behu si zlaté medaily a postup na krajské kolo vybojovali v kategórii jednotlivcov Sofia Kleinová (I. G) a v tímovej súťaži dievčat družstvo v zostave Kristína Špitková (IV. GS), Paulína Chudíková (II. GS) a Viktória Jordánová (kvinta).

     Starogympláci a žiaci Strednej športovej školy sa na pódium pre medailistov dostali aj v ďalších kategóriách. Jakub Gardoš (III. GS) skončil medzi chlapcami na striebornej pozícii, rovnaká priečka patrila aj chlapčenskému družstvu, v ktorom boli spolu s ním ešte Rastislav Wikarski (II. GS) a Juraj Lopušek (III. GS). Bronzové medaily si vybojovali Kristína Špitková a tím dievčat zo športovej školy v zostave Sofia Kleinová, Tímea Polorecká a Mia Petrášová (všetky I. G).

     Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a postupujúcim držíme palce medzi krajskou elitou.

    • VŠETKÝM, KTORÍ MAJÚ „ÚVAHOVÉ ČREVO“

    • 4. 10. 2019
    • Máš sám v sebe vyriešené otázky:
     Čo je to vlastne demokracia?
     Je sloboda samozrejmosťou?
     Koľko práva a koľko povinností prinášajú človeku demokracia a sloboda?
     Ako navzájom súvisia demokracia a morálka?
     Čo viem o 17. novembri 1989, čo tento dátum priniesol spoločnosti, čo priniesol mne?
     Si schopný napísať o tom esej (úvahu)? 

     Dostávaš na to možnosť a priestor! Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove totiž vyhlásila ESEJISTICKÚ SÚŤAŽ pre žiakov stredných škôl s názvom DEMOKRACIA A SLOBODA OČAMI STREDOŠKOLÁKOV. 

     Daj svoje myšlienky do 20. novembra 2019 na papier (do počítača, do laptopu, do tabletu...) vo forme eseje/úvahy a dones/pošli svojmu vyučujúcemu slovenského jazyka, resp. etickej výchovy (oni ti radi poskytnú aj podrobnejšie informácie o súťaži). 
     Dokáž, že vieš aj viac, ako „obyčajný“ stredoškolák!
     Dokáž, že máš svoj vlastný názor!
     Dokáž, že si iný ako iní!

   • Európska noc výskumníkov aj so starogymplákmi
    • Európska noc výskumníkov aj so starogymplákmi

    • 1. 10. 2019
    •      Nádejní výskumníci z II. B si pod vedením pána učiteľa Rastislava Šablu prišli opäť raz na svoje. Ani tento rok si nenechali ujsť tradičnú akciu pracovníkov Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied zo Starej Lesnej a študentov vysokých, stredných a základných škôl z celého Slovenska s veľavravným názvom Európska noc výskumníkov. Prečítajte si o ich výskumníckych dobrodružstvách, ktoré pri tom zažili.
    • Výzva na voľby členov rady školy

    • 3. 10. 2019
    • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1, Poprad, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje  v ý z v u  na voľby členov Rady školy pri Strednej športovej škole, Kukučínova 4239/1 v Poprade. 

    • Starogymplácky Európsky deň jazykov

    • 30. 9. 2019
    •    Rada Európy a Európska únia sa v roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages – EYL), rozhodli vyhlásiť 26. september za Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti obyvateľov Európy. Odvtedy sa na celom „starom kontinente“ v uvedený deň konajú rôzne podujatia podporujúce napĺňanie spomínaného cieľa.
          Ani my starogympláci sme nechceli ostať bokom. Študenti druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia pripravili pre svojich mladších spolužiakov z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia zaujímavý program plný nových informácii, ale aj vystúpenia, ktoré vyčarili úsmev na tvári azda celému hľadisku.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love