• Jubileum Sládkoviča v tieni Corony

    • 4. 5. 2020
    • Ťažko by sme na Slovensku našli niekoho dospelého, ktorý by nevedel, kto bol Andrej Sládkovič. Tento úžasný básnik, tvorca nesmrteľnej Maríny – najrozsiahlejšieho básnického diela o láske na SVETE (!), mal pred pár dňami veľké jubileum. V predposledný marcový deň uplynulo presne 200 rokov od jeho narodenia. Celosvetová epidémia COVID 19 nedovolila zrealizovať nič z množstva už niekoľko mesiacov pripravovaných spomienkových akcií na tohto poeta. Slovenčinári však nezabudli... Pripravili výnimočnú spomienku na výnimočného básnika pri príležitosti jeho výnimočného jubilea. Príjemné počúvanie!

    • Aktuálne k prijímacím skúškam

    • 29. 4. 2020
    • Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy - čítať viac.
     Sledujte našu stránku, informácie priebežne aktualizujeme

    • Riaditeľ školy informuje - prijímacie skúšky, prihlášky

    • 17. 4. 2020
    • Oznam pre záujemcov o štúdium na Gymnáziu, Kukučínova, Poprad

     Milí žiaci,

     sme radi, že máte záujem o štúdium na našej škole. Kvalita školy i počet záujemcov nevyhnutne vyžadujú realizovať prijímacie skúšky v plnom rozsahu určenom kritériami pre prijatie na GPUK, inak by nebola zabezpečená objektivita výberu  a ani  elementárna spravodlivosť.

     Môžeme vám povedať, že prijímacie skúšky sa budú na našom gymnáziu konať formou písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Ďalším kritériom je váš prospech na ZŠ, tento rok odpadne kritérium za úspešnosť a výsledky v Testovaní 9. Skúšky prebehnú v súlade s kritériami, platnou legislatívou i hygienickými opatreniami pre zabránenie šírenia epidémie. Kedy sa uskutočnia, závisí od potvrdenia, alebo určenia nového termínu skúšok ministerstvom školstva.

     Pre vás je dôležité, aby ste v určenom termíne odovzdali prihlášku na štúdium riaditeľovi vašej ZŠ (do 15. 5. 2020Opatrenie MŠVVaŠ SR) a sledovali stránku našej školy https://gpuk.edupage.org/, kde sa dozviete všetko potrebné.

     V Poprade 17. 4. 2020

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.

    • Eufória, sklamanie, radosť, rozčarovanie – názory (ne)maturantov – 2

    • 28. 4. 2020
    • Včera sme Vám priniesli prvú várku reakcií našich spolužiakov posledného ročníka na rozhodnutie o zmene formy maturitnej skúšky. Dnes prinášame druhú várku. Nie sú to všetky, ktoré sme dostali, ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí prispeli a do výberu sa nedostali. Chceli sme len vykresliť atmosféru medzi tohtoročnými (ne)maturantmi.
    • Eufória, sklamanie, radosť, rozčarovanie – názory (ne)maturantov – 1

    • 27. 4. 2020
    • Klasická maturita v tomto školskom roku nebude! Čo si o tom myslia starogympláci posledného ročníka? Z ich názorov, ktoré sme dostali, by sa dal zostaviť román. Redakcia VeTa eS Gé vybrala niektoré zaujímavé odpovede, skracovala ich, ale aj tak nám vyšli dva diely – tak teda jeden dnes, druhý zajtra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa vyjadrili.
    • Oznam pre maturantov

    • 24. 4. 2020
    • Milí maturanti,

     z masmédií sme sa včera dozvedeli, že to, čo platilo pred pár dňami, už neplatí. Interná časť maturitnej skúšky sa konať nebude alebo bude, ak budete chcieť. V súčasnosti už vieme termíny i podrobnosti – všetky nájdete na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/. Prosím preštudujte si toto rozhodnutie a riaďte sa jeho ustanoveniami.

     Ak sme predchádzajúci postoj ministerstva školstva o konaní IČMS hodnotili ako rozumný, je prirodzené, že aktuálne definitívne rozhodnutie hodnotíme ako zbytočné, alibistické a plne v dlhoročnom trende formovania školstva, ktoré "nikoho nič nenaučí" a "nikoho hodnotne nevychová".

     Zopakujem slová z posledného príhovoru pre Vás: „...zabezpečiť IČMS v zákonnom rámci a zároveň v súlade s platnými hygienickými opatreniami nie je pre školu problém. Obmedzenia bude potrebné zaviesť iba pre organizáciu príchodov a odchodov, dezinfekciu a dodržiavanie pravidiel pri kontakte osôb.“

     Túto skúšku sme pripravovali ako vyvrcholenie výbornej spolupráce učiteľov a žiakov. Malo to byť akademické stretnutie ľudí, ktorí chcú vedieť a vedia, s tými, ktorí ich chceli naučiť a naučili. Som si istý, že s výnimkou pár jednotlivcov z jedinej triedy by to tak fungovalo a všetci by sme mali skvelý pocit z výsledkov, umocnený zvládnutím nepriaznivých okolností.

     Nebolo nám to dopriate a všetci učitelia, ktorí berú svoju prácu vážne a zodpovedne, sa cítia podvedení. Vy, žiaci, však nemáte prečo byť sklamaní. Vedomosti, ktoré ste nadobudli, zodpovednosť a samostatnosť, ktorú ste v minulých týždňoch preukázali, Vás posunú ďalej. Som presvedčený, že dokonca viac, ako keby sme boli učili štandardne. Tí, ktorí podvádzali, prípadne volili ľahšiu cestu, oklamali iba sami seba. (Mimochodom – naše dlhodobé štatistiky hovoria, že v priemere žiaci dosahujú na maturitných skúškach lepšie, alebo prinajhoršom rovnaké výsledky ako počas štúdia.)

     Jediným prínosom riešenia tohtoročných MS by mohlo byť vyvolanie odbornej diskusie o tom, či má maturitná skúška v tejto podobe nejaký význam, alebo je to iba relikt z minulosti, ktorý treba výrazne zmeniť alebo odstrániť.

     Milí „spriemerovaní“ maturanti, riaďte sa pokynmi MŠ SR, nám neostáva tiež nič iné. Môžeme len dúfať, že sa situácia zmení pozitívne natoľko, aby sme sa mohli aspoň dôstojne rozlúčiť.

      

     V Poprade  24. 4. 2020                                                                                                                  

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
     riaditeľ školy

    • Martina Mareková na celoštátne kolo SOČ

    • 22. 4. 2020
    •      Martina Mareková (III. C) zvíťazila na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v kategórii chémia. So svojou prácou Význam probiotík a podiel laktobacilov vo vybraných jogurtoch si tým vybojovala účasť na celoslovenskom finále.

          Zabodovali aj ďalší „starogympláci“. Ivana Hlaváčková (III. B) obsadila v rovnakej kategórii s prácou Výroba pleťového séra a jeho účinky v konkurencii najlepších stredoškolských chemikov Prešovského kraja výborné 3. miesto.

          Bez medailového zisku sa v kategórii biológia medzi krajskou elitou predstavili aj Lýdia Šablaturová (III .B) a Štefan Bujňaček (III. C), v kategórii zdravotníctvo a farmakológia súťažila Lívia Krempaská (III. C).

          Všetkým piatim k úspechu blahoželáme a Martine Marekovej budeme držať palce v celoštátnom finále.

    • Riaditeľ školy informuje - ústne maturitné skúšky

    • 17. 4. 2020
    • Oznam pre maturantov

     Milí maturanti,

     z masmédií už určite viete, že sa interná časť ústnej maturitnej skúšky bude konať. Zatiaľ nevieme, či sa uskutoční v pôvodnom termíne (čo je najpravdepodobnejšie), alebo sa termín bude meniť.

     Z nášho pohľadu je to rozumné rozhodnutie, pretože zabezpečiť ÚFIČ MS v zákonnom rámci a zároveň v súlade s platnými hygienickými opatreniami nie je pre školu problém. Obmedzenia bude potrebné zaviesť iba pre organizáciu príchodov a odchodov zo školy, dezinfekciu a dodržiavanie pravidiel pri kontakte osôb. To určite zvládneme, samotný obsah a priebeh skúšok nebude obmedzený nijako, s výnimkou obmedzenia zásady verejnej prístupnosti skúšok.

     Všetky podrobnosti priebehu a zásady, ktoré bude treba dodržať Vám zverejníme včas na stránke školy. Zatiaľ my čakáme na potvrdenie termínov a vy sa, verím,  dôsledne pripravujete, aby sme spoločne zvládli i túto úlohu.

     V Poprade 17. 4. 2020

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
      

      

   • Príhovor riaditeľa školy - deň 22
    • Príhovor riaditeľa školy - deň 22

    • 9. 4. 2020
    • Vážení kolegovia a spolupracovníci, milí žiaci.

     Dovoľte mi, aby som Vám poprial príjemné prázdniny a šťastné prežitie Veľkonočných sviatkov. Napriek tomu, že budú odlišné od tých minulých, vôbec nemusia byť horšie. Naopak, ak budeme venovať viac času našim najbližším, ak využijeme počasie na šport a pobyty v prírode, ak si nájdeme čas na prečítanie dobrých kníh, na pozeranie hodnotných filmov a programov, môžeme v pokoji a s nadhľadom užívať situáciu, v ktorej sa momentálne Slovensko a svet nachádza.

     Oddýchnime si od práce, ktorá všetkým zobrala veľa energie i času, nájdime si čas na zamyslenie i rozjímanie. Epidémia nám dala silný podnet pre revíziu cieľov, prístupov i hodnôt. Nevieme, aký bude "deň po". Verme, že bude štartom k návratu ozajstných hodnôt do života vyspelých spoločností. Azda charakternosť, čestnosť, úcta, pokora, zodpovednosť, intelekt a vzdelanosť, dobrota a láska neutralizujú valcujúci trend,  v ktorom sa rátajú iba peniaze a úspech za každú cenu, v ktorom sa podporujú hlúposť a agresivita, prezentuje plytkosť a prázdnota.

     Naším príspevkom k pozitívnemu vývoju môžu byť výsledky spolupráce v dištančnom vzdelávaní. Zareagovali sme, nastavili pravidlá, prispôsobili sa, fungujeme s jasnými benefitmi nielen vo vedomostiach a nových zručnostiach, ale i v samostatnosti a zodpovednosti. Žiakov, zamestnancov i učiteľov.

     Nie ideálne (ale to nebýva ani keď sme v škole...), ale veľmi dobre. Zaslúžime si oddych, pokoj i čas pre seba. Sviatky a voľné dni pred nami sú na to priam stvorené. Využime ich.

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.

     Poprad 9. apríla 2020

      

   • AKO PREŽIŤ V IZOLÁCII - Najdôležitejšie je správne pracovať s časom
    • AKO PREŽIŤ V IZOLÁCII - Najdôležitejšie je správne pracovať s časom

    • 7. 4. 2020
    •      Každá vec má svoje výhody i nevýhody, alebo všetko zlé je na niečo dobré. Táto výnimočná situácia nás všetkých niečo naučila. Škoda len, že človek si začne vážiť to, čo má, až keď o to príde. Všetko, čo sme mali, sme brali ako samozrejmosť, a preto sme o to prišli. Prišli sme o možnosť kedykoľvek a kdekoľvek cestovať, o možnosť byť so svojou rodinou a priateľmi, ale aj o možnosť chodiť do školy.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love