• Čo robíme

    • Princípom práce školskej rady je zastupovanie záujmov žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Pod pojmom „záujmy“ máme namysli proces vzdelávania ale aj mimoškolských aktivít. 

     Študentský parlament 

     Vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a rieši ich. Tiež podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia.

     Pomocou zasadnutí študentského parlamentu sa všetky podnety od žiakov dostanú k predsedovi študentskej rady, ktorý to následne rieši s danou komisiou a vedením školy.

     Tiež ak má študent návrh, môže s ním ísť za predsedom komisie, ktorej sa to týka.

     Kultúrna komisia
     Má na starosti kultúrny život na škole. Akcie ako napr. Deň hrnčekov, Mikulášska pošta, Garden Party atď. Okrem tradičných akcií vás tento rok čaká ešte veľa nového.

     Športová komisia
     Organizuje všetky športové turnaje a akcie týkajúce sa športu. Napr. volejbalový turnaj, bedmintonový turnaj, Silná ruka stredoškoláka atď.

     Mediálna komisia
     Náplňou je zachytiť, čo sa v našom gymnáziu deje. Jej členovia teda nesmú chýbať na žiadnej akcii. Ich úlohou je výroba informačných plagátov o pripravovaných akciách, fotografií a videí z podujatí, ktoré sa buď konali v škole, alebo mimo školy, no zúčastnili sa na nich naši žiaci alebo učitelia. Do činnosti komisie spadá aj fungovanie študentskej televízie TV GPUK. Televízny tím pripravuje mesačné správy o života v našom gymnáziu, ktoré sú umiestnené na Youtube a odkaz na ne sa každý mesiac uverejňuje na stránke školy, Facebooku a študentskom Instagrame. Komisia sa stará o účty školy a študentskej rady na sociálnych sieťach.

     Environmentálna komisia
     Cieľom environmentálnej komisie je starostlivosť o krásny areál školy a rozvíjať záujem žiakov o ochranu a zveľaďovanie tohto prostredia v projekte Zelený gympel.  V nasledujúcom školskom roku sa budú snažiť o vylepšenie náučného chodníka, zriadenie chodu zberu papiera, výstavby školy v prírode atď.

     Ambasádori
     Ľudia, ktorí sú prítomní vždy a všade. Tí, na ktorých sa vždy dá spoľahnúť, čo sa týka organizácie akcií na škole.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje