• Rodičovské združenie

    • Milí rodičia, 

     Rodičovské združenie pri Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade (ďalej len „GPUK“) je združením, ktoré zastupuje Vás, rodičov. Na čele združenia je jeho predseda, ktorému vo výkone funkcie pomáhajú ďalší členovia výboru a to hospodárka a tajomníčka združenia. Významným orgánom, ktorý je súčasťou práce rodičovského združenia, je Rodičovská rada GPUK. Táto rada je zložená zo zástupcov rodičov volených za jednotlivé triedy a ročníky. Činnosť rady je kľúčová pre riešenie problémov žiakov. Vždy po plenárnom alebo spoločnom triednom rodičovskom združení (nie konzultačnom) sa koná zasadnutie rady, kde sa preberajú aktuálne problémy a ich riešenie za účasti riaditeľa GPUK. Zo zasadnutia rady, ale aj zo zasadnutia plenárnej schôdze rodičovského združenia, bude vždy zverejnená zápisnica, aby ste videli, ako sme viedli diskusiu a pristúpili k riešeniu problémov.

     prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
     predseda Rodičovského združenia pri GPUK

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje