• Rodičovské združenie

    • Milí rodičia, 

     dovoľte, aby som sa Vám prihovoril ako jeden z Vás, ktorí sme zverili naše ratolesti do rúk Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade. Toto gymnázium má svoju tradíciu a históriu a je podľa mňa referenčným etalónom pre vzdelávanie a výchovu mladej generácie nielen v našom meste Poprad. Kombinácia nadobúdania poznatkov a formovania osobnosti prostredníctvom zážitkových a tímových aktivít, je predpokladom pre dobrý vstup do dospelosti a budúceho uplatnenia sa v živote, či už počas štúdia na vysokej škole alebo v praxi. 

     Vedenie gymnázia a kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov sú ľudia na svojom mieste. Aj keď prichádza kritika alebo ťažkanie si našich detí, vo väčšine prípadov je pravda niekde uprostred. Touto cestou Vás prosím, aby sme posilňovali dôveru medzi nami, žiakmi a ich učiteľmi. Len v tejto trojkombinácii sa nám podarí mať vzájomnú pohodu a radosť.

     Rodičovské združenie pri Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade (ďalej GPUK) je združením, ktoré zastupuje Vás, rodičov. Na čele združenia je jeho predseda, ktorému vo výkone funkcie pomáhajú ďalší členovia výboru a to hospodárka a tajomníčka združenia. Významným orgánom, ktorý je súčasťou práce rodičovského združenia, je Rodičovská rada GPUK. Táto rada je zložená zo zástupcov rodičov volených za jednotlivé triedy a ročníky. Činnosť rady je kľúčová pre riešenie problémov. Vždy po plenárnom alebo spoločnom triednom rodičovskom združení (nie konzultačnom) sa koná zasadnutie rady, kde sa preberajú aktuálne problémy a ich riešenie za účasti riaditeľa GPUK. Zo zasadnutia rady, ale aj zo zasadnutia plenárnej schôdze rodičovského združenia, bude vždy zverejnená zápisnica, aby ste videli, ako sme viedli diskusiu a pristúpili k riešeniu problémových, ale aj inovatívnych oblastí.

     Želám Vám úspešný školský rok!

     prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
     predseda Rodičovského združenia pri GPUK

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love
  • I.C v Bratislave
  • Šaliansky Maťko