• PRO STARGYM POPRAD

    • Občianske združenie PRO STARGYM POPRAD pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad vzniklo 4. júla 2011 a združuje ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy študentov školy a s blízkym vzťahom ku škole a jej tradíciám.

     Základným cieľom OZ je uplatňovaním neziskových aktivít súkromných fyzických a právnických osôb podporovať vzdelávanie a výchovu študentov, získavanie skúseností pedagógov Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad ako aj nadväzovať a udržiavať kontakty s príbuznými inštitúciami doma i v zahraničí.

     Medzi špecifické ciele OZ patrí získavanie sponzorských príspevkov, grantov a darov za účelom všestrannej podpory vzdelávacích a výchovných aktivít školy, financovania materiálno-technického zabezpečenia výučby, vedeckých podujatí pre študentov a pedagógov, mimoškolských vzdelávacích a športových aktivít študentov a pedagógov školy, možností medzinárodnej spolupráce a výmenných návštev študentov a pedagógov, propagácie školy a pod.

     Občianske združenie PRO STARGYM POPRAD pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad nemalou mierou prispieva ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu, finančne prispieva na nákup učebných pomôcok a odmien pre študentov, organizačné zabezpečenie súťaží a reprezentačných aktivít študentov a to aj na medzinárodnej úrovni. 

     Ak nám chcete pomôcť formou grantov a darov, prípadne venovaním 2 % dane, s radosťou privítame pomoc, ktorú prostredníctvom združenia venujete škole, pri ktorej pracuje.

     Kontaktné údaje:
     Názov: PRO  STARGYM  POPRAD
     Právna forma: Občianske združenie
     Sídlo: Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
     IČO: 42232732
     Číslo účtu: 0494615530/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.

     Prihláška člena občianskeho združenia
     Stanovy občianskeho združenia

     INFORMÁCIE PRE ČLENOV

     Pozvánka
     Pozývame členov OZ PRO STARGYM POPRAD na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 31. októbra 2020 o 16.00 hod. v budove Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad.

     Oznam pre členov OZ 
     Vzhľadom na blížiaci sa koniec kalendárneho roka 2020 upozorňujeme všetkých členov združenia, ktorí ešte neuhradili ročný členský príspevok za rok 2020, aby tak urobili najneskôr do 31. decembra 2020. Ďakujeme.
      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje