• Mobilita 1 - FLORENCIA

   • Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
    Názov projektu: VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ
     

    Štruktúrovaný kurz - Taliansky jazyk a kultúra pre učiteľov a učiacich sa 

    Štruktúrovaný kurz ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE FOR TEACHERS AND LEARNERS ponúka organizácia Europass SRL vo Florencii, Taliansko.

    V lete 2019 som v rámci programu Erasmus + absolvovala dvojtýždňový jazykový kurz taliančiny vo Florencii. Počas kurzu bol denný program rozdelený na dve alebo tri časti. Prvá časť každý deň bola zameraná na konverzáciu v talianskom jazyku. Konverzačné témy boli aktuálne a veľmi zaujímavo volené. Prínosom bolo aj to, že sa k danej téme vyjadrovali účastníci z rôznych krajín, čo vytvorilo priestor aj na porovnávanie kultúrnych rozdielov a zvyklostí. V druhej časti bola každý deň gramatika. Vyučujúci nám veľmi zrozumiteľne vysvetlili preberané gramatické javy, ktoré sme si potom precvičili v cvičeniach. Ak bola v daný deň tretia časť, bola zameraná na poznávanie mesta, kultúrnych pamiatok a talianskych zvykov. Vždy bola formou prechádzky po Florencii. V sobotu bol celodenný výlet do okolitých miest Siena a San Gimignano.

    Počas pobytu som sa zlepšila v používaní talianskeho jazyka, osvojila som si nové gramatické pravidlá, komunikačné frázy. Výrazným spôsobom som si obohatila moju slovnú zásobu. Nadviazala som nové kontakty a priateľstvá. Vo voľnom čase som navštívila mnohé kultúrne pamiatky, nahliadla som do denného života v meste.

    Iveta Šatanková
    učiteľka matematiky

    FOTOGALÉRIA
      

    OTVORENÉ MATERIÁLY

    Mobilita bola realizovaná vďaka finančnému príspevku z programu Európskej únie Erasmus+.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje