• Mobilita 2 - PIREAUS

   • Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
    Názov projektu: VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ

    Štruktúrovaný kurz - Európsky projektový manažment 

    Štruktúrovaný kurz EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT ponúka organizácia IDEC, ktorá má sídlo v prístavnom meste Pireaus v Grécku. S ohľadom na Európsky plán rozvoja školy, v ktorom sú medzinárodné aktivity školy zahrnuté do strategického plánovania, som v októbri 2019 absolvovala tento kurz s cieľom získať relevantné zručnosti v plánovaní, manažovaní a implementácii európskych projektov v oblasti školského vzdelávania. 

    V pondelok po privítaní v hostiteľskej organizácii IDEC sa všetci účastníci kurzu zoznámili s jeho obsahom, cieľmi a štruktúrou. Potom sme predstavili každý svoju organizáciu a navzájom sa zoznámili. V kurze bolo 9 účastníkov a našou hlavnou školiteľkou Natassa Kazantzidou. V prvý deň sme sa oboznámili s rôznymi programami spolupráce so zameraním na projekty Erasmus+. Rozdelili sme sa do svoch skupín, keďže prioritou bolo získavanie praktických zručností a vedomostí potrebných na prípravu kvalitného medzinárodného projektu. V utorok sme pripravovali plán budúceho projektu, pripravili prezentáciu o cieľoch a metodológii, diskutovali o tom, kde hľadať partnerov a ako formulovať dopady projektu či zabezpečiť jeho disemináciu. V stredu sme riešili ďalšie kroky ako kvalita projektu manažment rizika a časový manažment projektu. Na ďalší deň sme do projektu zapracovali aktivity, návrh spolupráce medzi partnermi, riešenie konfliktov, riadenie projektu a prípravu rozpočtu projektu. V piatok sme náš spoločný projekt ukončili vyplnením žiadosti o grant. Nasledovali individuálne rozhovory, autoevalvácia štruktúrovaného kurzu a odovzdávanie certifikátov. 

    Štruktúrovaný kurz bol zameraný na rozvoj kompetencií pre manažment a implementáciu Erasmus+ projektov a otvoril pre mňa nové príležitosti na zvýšenie participácie zamestnancov školy v tomto programe. Prínosom je aj oboznámenie sa s nástrojmi ako zlepšiť a prípadne doplniť medzinárodnú stratégiu rozvoja školy a posilniť jej európsku dimenziu. Súčasťou kurzu bol aj kultúrny a spoločenský program. Za pozitívum absolvovania kurzu považujem aj rozvoj svojich sociálnych, kultúrnych a jazykových kompetencií. Vedomosti získané absolvovaním kurzu budem aplikovať v práci a ďalšom profesionálnom rozvoji.  

    Beáta Taylorová
    zástupkyňa riaditeľa školy, projektový koordinátor

    FOTOGALÉRIA
        

    OTVORENÉ MATERIÁLY

    Mobilita bola realizovaná vďaka finančnému príspevku z programu Európskej únie Erasmus+.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje