• 2018/2019

    • ŠESŤ BRONZOVÝCH PLAKIET VOJVODU Z EDINBURGHU PRE STAROGYMPLÁKOV

        Program rozvoja mladých ľudí od 14 do 24 rokov The Duke of Edinburgh´s (DofE) má vo svete už viac ako 60-ročnú tradíciu. K nám na Slovensko sa dostal iba pred dvanástimi rokmi, ale jeho skutočný rozmach nastal až v roku 2014. Vtedy začali v školách, centrách voľného času a neziskových organizáciách vznikať licencované miestne centrá DofE, ktorých úlohou a cieľom bolo zapájať mládež do aktivít rozvíjajúcich ich schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život.

          Pred rokom sa takýmto centrom stalo aj Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade. A po roku už dozreli prvé plody aktivity učiteľov a húževnatosti jeho žiakov. Až šesť 15 až 18-ročných „starogymplákov“ si pred pár dňami prebralo bronzové plakety Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu. Bolo to ocenením ich šesť mesiacov trvajúcej snahy zlepšiť sa v rôznych oblastiach, dobrovoľníckej pomoci a absolvovanie záverečnej dobrodružnej expedície. Presne také sú totiž požiadavky tohto programu, ktorý plnia mládežníci vo viac ako 140 krajinách všetkých kontinentov.

          Každý účastník si pod vedením svojho „mentora“ stanovuje vlastné ciele rozvoja svojej osobnosti. Môže si vybrať z rôznych oblastí – od talentu na umeleckú činnosť až po šport. Za šesť mesiacov musí byť jasný jeho kvalitatívny posun. Popri tom musí pracovať ako dobrovoľník v ním zvolenej oblasti. No a záverečnou bodkou je potom už spomínaná dobrodružná expedícia s nocľahom v prírode. Pre každého je to obrovská skúška jeho húževnatosti, vytrvalosti, odvahy, ale najmä schopnosti prekonávať predovšetkým samého seba.

            Iste netreba zdôrazňovať, že dlhodobým plnením cieľov skvalitňujú mladí ľudia svoje praktické zručnosti, nadobúdajú spoločenskú zodpovednosť, zvyšujú svoje šance byť úspešnými v živote.

           Pred pár dňami si vyše 300 takýchto ambicióznych mládežníkov z celého Prešovského samosprávneho kraja prevzalo v Hanušovciach nad Topľou diplomy i medaily. Všetci niekoľko mesiacov prekonávali náročné výzvy – rozvíjali svoj talent v rôznych oblastiach, športovali, angažovali sa ako dobrovoľníci a na záver zvládli dobrodružnú expedíciu s nocľahom v prírode.

           No a my s radosťou oznamujeme, že medzi ocenenými bronzovou medailou vojvodu z Edinburgu boli po prvý raz aj starogympláci! So všetkým sa dokázali popasovať a za šesťmesačnú námahu si vychutnali svoje sekundy slávy Emma Lujza Barilová, Karolína Juráčková (obe oktáva), Ivana  Mlynárová, Marianna Glevaňáková (obe kvinta) Renáta Hrušková (II.B) a Katarína Margetajová (III.B).

          Všetkým blahoželáme. A pozývame aj ďalších záujemcov, ktorí sú ochotní otestovať svoju vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútornú motiváciu. Informácie o DofE získate od pani zástupkyne Ivety Šatankovej, určite sa však objavia aj na stránke školy.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje