• GPUK 2013/2014

    • 37. týždeň - Slávnosť pod holým nebom

     35. týždeň - Deň detí, deň bez nenávisti na internete, basketbalový turnaj

     34. týždeň - Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     33. týždeň - Archimediáda

      

     32. týždeň - Lúčenie s maturantmi

      

     30. týždeň - Tanečné trio z prímy

      

     30. týždeň - "Vyčistime si gymnázium"

      

     27. - 28. týždeň - Matematický klokan, upratovanie areálu, obvodné kolo vo volejbale žiačok SŠ

     26. týždeň - Maturitný týždeň

     24. týždeň - Vyhodnotenie Experta. Darovanie kvapky krvi. Prírodovedný päťboj. Veľtrh voliteľných predmetov

     23. týždeň - Valentín

     22. týždeň - Florbalový turnaj

     Lyžiarsky kurz

     20. týždeň - Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     16. týždeň - Zber hračiek pre deti z detského domova v Tatr. Lomnici, Vianočná besiedka

     15. - 16. týždeň - Noc v škole, volejbalový turnaj

     14. týždeň - Škola na dotyk, Deň otvorených dverí

     14. týždeň - Expert, biologická olympiáda, Mikuláš

     13. týždeň - Volejbalový turnaj o pohár vedúceho odboru školstva PSK

     Naša Príma

     Škola v prírode

     12. týždeň - Beseda s Tomášom Strakom, šachový turnaj, milionár, exkurzia do Košíc, matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior 2013

     Naša telocvičňa

     9. týždeň – Zelená škola – separovanie odpadu, zber lístia, sadenie drevín

     8. týždeň – Futbalový turnaj

     7. týždeň – Deň ovocia

     6. týždeň – KOŽAZ

     4. týždeň: Imatrikulácia

      

     1. týždeň:  Začiatok školského roka 2013/2014

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje