• Rada školy

    • Zloženie rady školy

     Zástupcovia pedagogických zamestnancov
     PaedDr. Zdeno Suchý - predseda rady školy
     Mgr. Eva Schwartz

     Zástupca nepedagogických zamestnancov
     Zdenka Borodyová

     Zástupcovia rodičov
     Lucia Barilová
     Ing. Bystrík Mucha
     prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

     Zástupcovia zriaďovateľa
     PaedDr. Patrícia Bujňáková
     Ing. Pavol Gašper
     Mgr. Štefan Pčola
     Ing. Jozef Švagerko

     Zástupca žiakov
     Katarína Závacká

     Štatút rady školy a dodatky - stiahnuť

     Zápisnica zo zasadnutia rady školy zo dňa 1. 10. 2019 - stiahnuť

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love
  • I.C v Bratislave
  • Šaliansky Maťko