• Rada školy

    • Zloženie rady školy

     Zástupcovia pedagogických zamestnancov
     PaedDr. Zdeno Suchý - predseda rady školy
     Mgr. Anton Lukáč

     Zástupca nepedagogických zamestnancov
     Alexander Marhula

     Zástupcovia rodičov
     Ing. Andrej Kiska
     Mgr. Vladimír Tobis
     prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

     Zástupcovia zriaďovateľa
     PaedDr. Patrícia Bujňáková
     Ing. Pavol Gašper
     Mgr. Štefan Pčola
     Ing. Jozef Švagerko

     Zástupca žiakov
     Katarína Závacká

     Štatút rady školy a dodatky - stiahnuť

     Zápisnica zo zasadnutia rady školy zo dňa 1. 10. 2019 - stiahnuť

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje