• Rodičovská rada

    • Členmi rodičovskej rady sú zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy, má 18 členov:

     PR - Lukáš Zemčák
     SK - Mgr. Zuzana Čopíková
     TE - Mgr. Zuzana Vallušová
     KR - Marcel Baláž
     KN - Zuzana Kubáňová
     SX - RNDr. MArtina Gánovská
     SP - Daniela Kanovitsová
     OK - Ing. Stanislava Gallová

     I.B - Ivan Pukluš                                                             
     I.C
     - Denisa Hozová

     II.B - Henrieta Muzslayová
     II.C - Ľubomír Bohunčák

     III.B - Róbert Martinko
     III.C - Mgr. Ivana Brijová
     III.GS - Miroslav Imrich

     IV.B - Mgr. Jana Szentiványiová
     IV.C - Mgr. Jana Kurucová
     IV.GS - Mgr. Silvia Kubošiová

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje