• Časový harmonogram

  • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sledujte aktuálne informácie o termínoch podávania prihlášok a prijímacích skúšok na hlavnej stránke školy. 

   GYMNÁZIUM, KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD

   Študijný odbor 7902 J  gymnázium

   Osemročné štúdium - príma
   do 31. 3. 2020 - riaditeľ gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium - zverejnené 30. 1. 2019
   do 10. 4. 2020 - zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ 
   do 20. 4. 2020 - riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na osemročné gymnázium
   11. 5. 2020 - 1. termín prijímacích skúšok
   14. 5. 2020 - 2. termín prijímacích skúšok

   Štvorročné štúdium
   do 31. 3. 2020 - riaditeľ gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium - zverejnené 30. 1. 2019
   do 10. 4. 2020 - zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ 
   do 20. 4. 2020 - riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium
   11. 5. 2020 - 1. termín prijímacích skúšok
   14. 5. 2020 - 2. termín prijímacích skúšok


   Vo všetkých formách štúdia ponúkame rozšírenú možnosť výberu cudzieho jazyka: anglický, francúzsky, ruský, nemecký, španielsky a taliansky jazyk.


   STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA, KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD

   Študijné odbory:
   7451 J športové gymnázium 
   7471 J športový manažment 


   Štvorročné štúdium
   do 1. 2. 2020 - riaditeľ gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium na študijný odbor športové gymnázium - zverejnené 9. 1. 2020 
   do 20. 2. 2020 - zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ 
   do 28. 2. 2019 - riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na Strednú športovú školu 
   7. 4. 2020 - talentové skúšky 

   Prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka nie sú. Viac informácií nájdete na stránke Strednej športovej školy https://sportpp.edupage.org/?.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love