• Kritériá prijímacieho konania


   • PONUKA ŠTÚDIA

    V školskom roku 2022/2023 otvárame:

    • 4-ročné štúdium - študijný odbor 7902 J  gymnázium – 2 triedy - predbežne 60 žiakov  
    • 8-ročné štúdium - študijný odbor 7902 J  gymnázium –  1 trieda - predbežne 28 žiakov 

     

    KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

    • riaditeľka školy zverejní do 31. 3. 2022
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD.
   • riaditelka@stary-gympel.sk
   • skola@stary-gympel.sk
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • plsik@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje