• 4-ročné gymnázium

    • KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA GPUK

     4-ročné gymnázium Kritériá prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022 - stiahnuť.

     ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

      

     Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:

     • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejnil 26. februára 2021,
     • prijímacej skúšky (§ 66 zákona č. 245/2008).


     Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky. 

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje