• Ako sa prihlásiť na štúdium na 8-ročnom gymnáziu?

    1. Požiadajte výchovného poradcu v základnej škole, ktorú vaše dieťa navštevuje, o vyplnenie prihlášky na štúdium na strednej škole a informujte sa o ďalšom postupe. 
      
    2. V prihláške potvrdzuje lekár vášho dieťaťa zdravotnú spôsobilosť na štúdium na osemročnom gymnáziu.
      
    3. Prihlášku je potrebné potvrdiť a doručiť riaditeľovi základnej školy do 10. apríla 2020, ktorý ich zašle riaditeľovi gymnázia do 20. apríla 2020.
      
    4. Prijímacie skúšky na overenie vedomostí uchádzačov z profilových predmetov (slovenský jazyk a matematika) sa budú konať:
        1. termín -  11. mája 2020,
        
     2. termín - 14. mája 2020.
     Termín si môžetet vybrať, zvolený termín uvediete v prihláške na štúdium. 
      
    5. Podrobné informácie o prijímacom konaní sú uvedené v Kritériách prijímacieho konania zverejnených na stránke školy - stiahnuť. 
      
    6. Požiadavky na prijímacie skúšky:

     Prijímacie skúšky do prímy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a z učiva zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 5. ročníka ZŠ. 

     V teste zo slovenského jazyka a literatúry budú aj úlohy orientované na prácu s textom. Uchádzači by sa mali pohotovo orientovať v texte a zároveň by mali vedieť uplatniť vedomosti z morfologickej, fonetickej, lexikálnej, syntaktickej a štylistickej roviny jazyka v súlade s obsahovými štandardmi. V teste z matematiky budú aj úlohy zamerané na logické myslenie a tvorivosť.  Každý test bude trvať 45 minút. 
      
    7. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo gymnázium na t. č. 052 426 44 23, resp. 052 426 44 24, kde vám poskytneme odpovede na vaše otázky. 

      
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom