• Ponuka

  • V školskom roku 2019/2020 ponúkame štúdium v 2 študijných odboroch.

   Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

   Otvárame:
   1 triedu osemročného štúdia - príma - 21 žiakov
   2 triedy  štvorročného štúdia - 56 žiakov

   Osemročné štúdium PRÍMA (pre uchádzačov z 5. ročníka základných škôl) 
   Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia - študijný odbor 7902 J 00 gymnázium - môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania. Osemročný vzdelávací program je určený žiakom so zvýšeným záujmom o matematiku a prírodné vedy.

   Štvorročné štúdium (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl) 
   Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia - študijný odbor 7902 J 00 gymnázium - môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania. Súčasťou kritérií prijatia uchádzačov o štúdium v štvorročnom vzdelávacom programe gymnázia sú aj celkový prospech uchádzača v základnej škole, úspešnosť uchádzača v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy (Testovanie 9), úspešná účasť v predmetových olympiádach a vo vybraných súťažiach.     
    


   Študijný odbor 7451 J športové gymnázium

   Otvárame:
   1 triedu štvorročného štúdia - 28 žiakov

   Štvorročné štúdium (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl) 
   Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia - študijný odbor 7451 J športové gymnázium môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.  Uchádzači o štúdium v tomto študijnom odbore musia vykonať  talentové skúšky. Prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka v tomto študijnom odbore nie sú. 


   Vo všetkých formách štúdia ponúkame rozšírenú možnosť výberu cudzieho jazyka: anglický, francúzsky, ruský, nemecký, španielsky a taliansky jazyk.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love