• 2019/2020

    • Športová disciplína   Kategória         

      Meno a priezvisko
      žiaka,  trieda

      Okresné / 
      obvodné  kolo 

      Krajské   kolo   Celoštátne    kolo  
     Cezpoľný beh
     - družstvá
     Dievčatá SŠ        
     Chlapci SŠ        
     Chlapci ZŠ        
     Dievčatá ZŠ        
     Olympiáda mesta
     Poprad - plávanie
     Dievčatá ZŠ        
     Chlapci ZŠ        
     Atletika Dievčatá SŠ

      

      

      

      

     Chlapci SŠ

      

      

        
     Basketbal Chlapci SŠ        
     Dievčatá SŠ   1. miesto 1. miesto  
     Aerobik Dievčatá SŠ        
     Florbal Dievčatá SŠ        
     Chlapci SŠ

      

          
     Futsal Chlapci SŠ        
     Futbal Chlapci SŠ        
     Volejbal Dievčatá SŠ        
     Chlapci SŠ        
     Bedminton Chlapci SŠ        
     Dievčatá SŠ        
     Chlapci ZŠ

      

          
     Dievčatá ZŠ        
     Stolný tenis Chlapci SŠ        
     Dievčatá SŠ        
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje