• Výsledky

  • 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM - študijný odbor 7902 J - gymnázium
   Poradie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania:
   VYKONALI PS ÚSPEŠNE - stiahnuť
   VYKONALI PS NEÚSPEŠNE ALEBO SA NEZÚČASTNILI - stiahnuť 


   4-ROČNÉ ŠTÚDIUM - študijný odbor 7902 J - gymnázium
   Poradie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania:
   VYKONALI PS ÚSPEŠNE - PORADIE PO NÁHRADNOM TERMÍNE - stiahnuť
   VYKONALI PS NEÚSPEŠNE ALEBO SA NEZÚČASTNILI - stiahnuť 


   Odvolanie - vzor

    

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD.
   • riaditelka@stary-gympel.sk
   • skola@stary-gympel.sk
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • plsik@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje