• Výsledky


  • 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM - študijný odbor 7451 J - športové gymnázium  
   Poradie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
    

   8-ROČNÉ ŠTÚDIUM - študijný odbor 7902 J - gymnázium
   Zoznam žiakov, ktorí vykonali prijímacie skúšky úspešne
   Zoznam žiakov, ktorí vykonali prijímacie skúšky neúspešne 


   4-ROČNÉ ŠTÚDIUM - študijný odbor 7902 J - gymnázium
   Zoznam žiakov, ktorí splnili kritériá pre prijatie bez prijímacej skúšky a zapísali sa 
   Zoznam žiakov, ktorí vykonali prijímacie skúšky úspešne
   Zoznam žiakov, ktorí vykonali prijímacie skúšky neúspešne alebo sa prijímacích skúšok nezúčastnili

   vzor - odvolanie

   ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA


   8-ROČNÉ a 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM - študijný odbor 7902 J - gymnázium
   Termín zápisu: 28. mája 2019 (utorok) 
   Čas zápisu: od 9:00 do 12:00 h
   Miesto:  na prízemí,  v miestnosti č. 101

   Na zápis sa dostaví žiak a zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom vydaným základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
   Na zápis donesie vyplnený priložený dotazník a občiansky preukaz zákonneho zástupcu. 

   Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača. Ak
   sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je
   neplatné (§ 68, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

    

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Volunteer Arpine Babayne
  • ERASMUSDAYS 2019
  • Kvapka krvi 2019
  • Mobilita 3 - KA1 2018 Španielsko
  • Moja cesta k cieľu
  • Deň jazykov 2019
  • Cezpoľný beh 2019
  • SUDOKÁČI
  • Pamätná tabuľa k 75. výročiu SNP
  • Účelové cvičenie - 2. ročník a SX
  • Účelové cvičenie 1. ročník a KN
  • DofE 2019