• Výsledky

  • 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM - študijný odbor 7902 J - gymnázium
   Poradie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania - stiahnuť.
    


   8-ROČNÉ ŠTÚDIUM - študijný odbor 7902 J - gymnázium
   Poradie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania - stiahnuť.

   OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY - AKTUALIZÁCIA KRITÉRIÍ PRIJÍMACIEHO KONANIA
   Prijímacia komisia na svojom zasadnutí dňa 15. 6. 2020 rozhodla takto:

   1. Ruší sa minimálny počet bodov (30% bodov), ktoré musí uchádzač dosiahnuť z každého predmetu prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, matematika), na úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
   2. Poradie záujemcov o štúdium sa vytvorí podľa celkového počtu získaných bodov.


   Odôvodnenie:

   Mimoriadne opatrenia z dôvodu prevencie koronavírusu zhoršili prístup žiakov k vzdelávaniu, čím vytvorili nerovnaké podmienky pre prípravu na prijímacie skúšky.

   V Poprade 15. júna 2020                                                             PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
                                                                                                                       riaditeľ školy


   vzor_odvolanie

    

    

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love