• Projekt ESF

        • Názov projektu

          VZDELÁVAME MODERNE

          Kód ITMS

          26110130674

          Miesto realizácie

          Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

          Operačný program

          Vzdelávanie

          Spolufinancovaný z

          Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky, zriaďovateľ školy (2,5%), Rodičovské združenie pri Gymnáziu (2,5%)

          Prioritná os

          1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

          Opatrenie

          1.1 Premena tradičnej školy na modernú

    • Kontakty

      • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
      • skola@stary-gympel.sk
      • taylorova@stary-gympel.sk
      • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
      • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
      • IČO: 00161098
      • DIČ: 2020656935
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje