• PRIJÍMACIE KONANIE GPUK

  • AKTUÁLNE INFORMÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA zo 4. 1. 2021

   Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
   a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
   b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu.
    

   Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
   a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
   b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  

   Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021 - stiahnuť 


   HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

   do 31. 3. 2021     
   riaditeľ gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium 
   do 10. 4. 2021     
   zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ 
   do 20. 4. 2021     
   riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium
   3. 5. 2021         
   1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročného gymnázia)
   10. 5. 2021         
   2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročného gymnázia)


   KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA GPUK

   Škola zverejní schválené kritériá do 31. 3. 2021.

   4-ročné gymnázium

   1. výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika) - maximálne 50 bodov,
   2. celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy zo slovenského jazyka a literatúry (alebo materinského jazyka žiaka) a matematiky (Testovanie 9-2021) – maximálne 26 bodov,
   3. prospech v základnej škole – maximálne  14 bodov,
   4. umiestnenie žiaka  vo vybraných vedomostných súťažiach – maximálne 10 bodov.


   Prijatý bez prijímacej skúšky bude v súlade s platnou legislatívou uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy (Testovanie 9-2021) dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

   8-ročné gymnázium

   1. výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov - slovenský jazyk a literatúra, matematika – maximálne 65 bodov,
   2. prospech v základnej škole – maximálne  25 bodov,
   3. umiestnenie žiaka vo vybraných vedomostných súťažiach – maximálne 10 bodov.
     

   Všetky informácie o prijímacom konaní nájdete na hlavnej stránke v ponuke UCHÁDZAČ.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje