• Krúžky

  • Ponúkame Vám široké spektrum záujmovej činnosti. 
   Prihláste sa do elektronickej žiackej knižky a najneskôr do 20. 9. 2018 (štvrtok) uskutočnite elektronickú voľbu krúžkov  v ponuke Komunikácia / Prihlasovanie. Po zvolení krúžku ho nezabudnite potvrdiť na konci formulára. Následne potom odovzdajte triednemu učiteľovi vzdelávací poukaz. Krúžková činnosť sa začína v októbri.  

   • Debatný klubIng. Mgr. Iveta Šatanková
    pondelok od 13.30 h do 15.30 h
   • Matematika v pokusoch a príkladochIng. Mgr. Iveta Šatanková
    streda od 14.30 h do 16.30 h
   • Školská hudobná skupinaMgr. Miroslava Nitschová
    štvrtok od 13.30 h do 15.30 h
   • FlorbalMgr. Tibor Hudák
    pondelok od 14.00 h do 16.00 h
   • Rozhovory všedného dňa v ruštineMgr. Deana Žilinčíková
   • Počítaj a mysli logickyPaedDr. Zuzana Tobisová
   • VolejbalMgr. Lýdia Comissová
    štvrtok od 14.30 h do 16.30 h
   • Poznávajme prírodu zmyslamiMgr. Beáta Rožárová
   • Prírodovedný krúžokPaedDr. Beáta Taylorová, PhD.
    utorok od 14.15 h do 16.15 h
   • Základy vedeckej práce vo fyzikeIng. Zuzana Majerčáková
   • Bedmintonový krúžokMgr. Štefan Luha
    utorok od 14.30 h do 16.30 h
   • Kontakty

    • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
    • skola@stary-gympel.sk
    • taylorova@stary-gympel.sk
    • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
    • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
    • IČO: 00161098
    • DIČ: 2020656935
  • Fotogaléria

   • Vianočná Viedeň
   • ZUČ 2018
   • Vianočný stromček
   • René Anasoft litera
   • Deň nenakupovania
   • Erasmus+ - mobilita 1 - Litva
   • NÁBOJ JUNIOR 2018
   • Tamara Potocká - plávanie
   • Beseda so spisovateľom - Maroš Hečko
   • DOD 2018
   • Škola v prírode 2018
   • Deň ovocia 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 11595812