• Mobilita 1

    • EDUCATION - THE KEY TO OUR FUTURE / VZDELÁVANIE - KĽÚČ K NAŠEJ BUDÚCNOSTI


     Instituto Statale di Istruzione

     Secondaria Superiore Ettore Majorana
     Santa Maria a Vico, TALIANSKO

     Denisa Slavkovská
     06.10.2018 – 10.10.2018
             

     ERASMUS+ nám ukázal oblasť Neapola

             Mestečko Santa Maria a Vico sa nachádza na juhu Talianska asi 25 km severovýchodne od Neapola. Celé sa to začalo stretnutím s vedením školy – pani riaditeľkou, jej zástupkyňou a projektovou manažérkou. Vzápätí som sa zoznámila aj s kolegami učiteľmi, s ktorými som potom počas celého týždňa spolupracovala. Hneď na začiatku mi vysvetlili taliansky školský systém, absolvovala som podrobnú prehliadku ich školy. Z prvého dňa ma najviac upútala hospitácia na vyučovacej hodine, na ktorej som mala možnosť vidieť využitie programu SketchUp vo vyučovaní informatiky a príbuzných predmetov.

          Na druhý deň som absolvovala ďalšie vyučovacie hodiny informatiky, na ktorých som sa oboznámila s veľmi inšpiratívnym spôsobom vyučovania databázových systémov (MS Access). Po každej hodine nasledoval dôkladný rozbor. S učiteľmi sme analyzovali najmä metodiku vyučovania. Oboznámila som sa so systémom práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami. S talianskymi kolegami sme si vymenili skúsenosti s prácou s takýmito žiakmi. Na záver dňa som absolvovala vyučovaciu hodinu informatiky, ktorá bola zameraná na techniky vyhľadávania na webe. Aj táto hospitácia bola spojená s podrobným rozborom.

          Tretí pracovný deň ma čakal ďalší zaujímavý program. Po prehliadke odborných učební ma učitelia oboznámili so systémom work-related learning v Taliansku. Absolvovala som tri hospitácie na laboratórnych cvičeniach z biológie a chémie. Témy boli rôznorodé – rast baktérií, extrakcia DNA, stanovenie obsahu cukru v hrozne, analýza mliečnych derivátov, výroba jogurtu...

          Nesmierne inšpiratívne vyučovacie hodiny som zažila aj počas štvrtého dňa. Opäť prevládala informatika. Použitie SketchUp pre 3D modelovanie, využitie tabuľkového softvéru vo vyučovaní matematiky (Excel) a v aplikácii softvéru vo vyučovaní ekonomických predmetov – to je len stručný výpočet toho, čo som videla, ale u nás sa tomu zatiaľ nevenujeme.

          Posledný vyučovací deň ma zobrali na vyučovanie informatiky s použitím CLIC metód vo vyučovaní business communication. Nasledovali ukážka projektového vyučovania – work related learning projects, vyučovacia hodina databázových systémov a na záver využitie informačných technológií vo vyučovaní matematiky. Naozaj zaujímavé a motivujúce.

          Neoddeliteľnou súčasťou programu Erasmus+ stáže sú aj kultúrno-spoločenské aktivity. Každý deň po vyučovaní ma moje úžasné sprievodkyne – učiteľky z ISISS – zobrali spoznávať okolie. Navštívila som jeden z najväčších barokových zámkov v Európe v neďalekej Caserte, nezabudnuteľná bola prechádzka večerným Neapolom, uchvátilo ma historické stredoveké mestečko Vecchia, nedala som si ujsť ani návštevu Vezuvu a Pompejí. No a talianska kuchyňa? Skvelá! Vedeli ste napríklad, že aj u nás mimoriadne obľúbená pizza pochádza priamo z Neapola a z tejto oblasti pochádza aj známy syr mozarella?

          Všetci talianski kolegovia boli veľmi milí a ústretoví a všetky získané kontakty sme sa rozhodli využiť pre budúcu spoluprácu v ďalších projektoch. Moja stáž na juhu Talianska bola mimoriadne inšpiratívna. Množstvo získaných nápadov sa budem snažiť využiť vo svojej ďalšej práci.

                                                                                                                              Denisa Slavkovská – učiteľka informatiky a geografie
     Fotogaléria: 

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • plsik@stary-gympel.sk
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 058 39 Poprad Slovakia
   • 00161098
   • 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje